Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

SKF:s elitsatning Junior

Den 1 oktober 2021 startade Svenska Kanotförbundet en långsiktig satsning inom slätvatten för att lyfta svensk kanot med sikte på fler OS- och VM-medaljer i besättning och individuellt från 2024 och framåt. Inom ramen för satsningen skapades en modell för att tydliggöra en röd tråd inom förbundets tränings- och tävlingssystem – från ungdom till senior. Inför 2023/24 genomfördes några ändringar i upplägget jämfört med tidigare år.

Utifrån modellen initierades ett antal förbundsaktiviteter i form av olika läger och utbildningar knutna till modellens olika steg, i syfte att stärka både enskilda aktiva och tränare. Förbundsaktiviteterna syftar även till att inspirera till bra träning på hemmaplan, där den största och mest avgörande delen av träningen sker runtom i Sverige.

På juniornivå är Svenska Kanotförbundets RIG i Nyköping och våra tre NIU (Malmö, Jönköping och Stockholm) navet i satsningen.

Syfte

Syftet med juniorsatsningen är att stimulera till ett större och starkare juniorfält samt till goda utvecklingsmiljöer på RIG-, NIU- och klubbnivå.

Inriktning

Satsningen är en tränings- och utbildningssatsning riktat till både aktiva och tränare. Utbildningsmässigt ligger fokus på adekvat träning i junioråldern med teknik, besättning och teambygge. SKF:s roll är att stå för vissa samlingar, utbildningsinsatser och stimulera till tränarnätverk medan den aktives tränare ansvarar för en god utvecklingsmiljö, träningsplanering samt coachning på hemmaplan.

Satsningen är landslagsförberedande både för sprint och för maraton. För de aktiva motsvarar satsningen andra trappsteget i SKF:s ”träningssystem” och för ledarna utbildningssteget Tränare 3, där den kanotspecifika delen heter ”Ledande kanot”.

Mål

 • Att de aktiva och lär känna varandra över klubbgränserna, har kul tillsammans och stärker gemenskapen.
 • Fler juniorer som tränar på elitnivå och satsar för att nå internationell seniorelit.
 • Ökad kunskap och kompetens hos de aktiva inom träning, teknik och besättning.
 • Topp 10 kapacitet på JVM och ökad medaljkapacitet på JNM både i besättning och K1.
 • Fler utbildade tränare på nivån ”Ledande kanot” samt ökad tränarsamverkan/nätverkande mellan klubbarna.

Upplägg

Utifrån erfarenheter baserade på tidigare år kommer upplägget att se ut enligt följande:

 • Det finns två nivåer i satsningen – en basnivå som gäller alla antagna i satsningen och en landslagsförberedande nivå för en uttagen juniortrupp.
 • Samtliga RIG- och NIU-elever ingår automatiskt minst på basnivå i satsningen.
 • Till landslagsförberedande nivån tas en juniortrupp på ca 8 herrar och 8 damer ut efter Höstregattan.
 • Övriga som aspirerar på en plats i satsningen ansöker själv till basnivån i satsningen.
 • Vi önskar att de aktivas tränare är delaktiga i satsningen.

Extra fokus kommer att läggas på:

 • Ökat samarbete mellan RIG, NIU, juniorlandslagsteamet & individuella tränare.
 • Att de aktiva tar egna initiativ till besättningsträning och samträning.
 • Att stödja landslagsaktuella aktiva som inte ingår i RIG- eller NIU-verksamheten alternativt saknar tränarstöd på hemmaplan.

Urvals- och ansökningskriterier

Urval av aktiva till landslagsförberedande nivån

Juniortruppen tas ut efter Höstregattan utifrån presterade resultat aktuellt år, inkluderat besättningskompetens, träningsinsats och inställning.

Ansökan och urvalskriterier för aktiva till basnivån

Alla aktiva som uppfyller följande kriterier är välkomna att anmäla sig – läs mer i inbjudan.

 1. Har en god förmåga att hantera K1, K2 och K4:a i olika väderförhållanden.
 2. Tränar regelbundet 8–12 pass i veckan samt klarar av två till tre pass om dagen under en lägervecka
 3. Har ambitionen att satsa mot junior- och seniorelit.
 4. Skriver, alternativt börjar skriva, träningsdagbok från den 1 oktober aktuellt år.

Mer information

Inbjudan med mer information kring aktuellt upplägg samt hur man anmäler sig hittar du här.

Kontakt

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
073-331 19 77 alt. 070-373 48 43

 

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2023-09-08

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV