Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

SKF:s Breddelitsatning Ungdom

Den 1 oktober 2021 startade Svenska Kanotförbundet upp en långsiktig satsning i syfte att lyfta svensk kanot inom sprint och maraton med sikte mot framtiden. Den involverar ungdomar i åldern 14–16 år, juniorer, seniorer samt para. Ramen för satsningen är SKF:s träningssystem som beskriver vilka insatser och utvecklingsmiljöer det finns för varje ålderskategori. Tanken är att jobba strategiskt och att lära för varje år för att i nästa steg kunna stimulera till utvecklande insatser.

Syfte

I åldern 14–16 år är syftet att träna med andra aktiva från sin region, få praktisk och teoretisk kunskap inom träning, teknik och besättning samt att lära känna nya aktiva och ha kul tillsammans.

På tränarnivå är syftet att erbjuda utbildningen "Levande kanot", utbildningsinslag, återkoppling och tränardiskussioner/nätverk.

Inriktning

Utbildningsmässigt ligger fokus på ”rätt träning i rätt ålder”, teknik- och besättningskompetens. Utifrån de erfarenheter vi tagit med oss i satsningen under tidigare år kommer vi lägga extra fokus på två delar.

Den första delen handlar om hållbarhet och robusthet, det vill säga att utbilda och stimulera de aktiva till att bygga en atletisk kropp med god balans och hållning i syfte att klara av framtida belastningar samt hålla sig skadefri. Den andra delen är kosten.

Mål

  • Att de aktiva och lär känna varandra inom regionen, har kul tillsammans och stärker gemenskapen.
  • Fler ungdomar som tränar regelbundet i enlighet med utvecklingstrappan, utvecklar sin kapacitet och kanotfärdighet samt erhåller kunskap om träning, teknik och besättning.
  • Att de aktiva blir mer ”robusta” och får insikt i vikten av en god hållning under årets gång.
  • Lära sig om kostens grunder, timing och måltidsplanering samt kost under tävling.
  • Fler utbildade tränare i "Levande kanot", tränarnätverk samt ökat tränarsamarbete mellan klubbarna.

Upplägg

Satsningen involverar både den aktive och dess tränare. SKF:s roll är att stå för läger, utbildningsinsatser samt stimulera till tränardiskussioner och nätverk. Den aktives tränare och klubb ansvarar för en god utvecklingsmiljö, träningsplanering samt coachning på hemmaplan.

Vilka kan anmäla sig till breddelitsatsningen?

Alla aktiva som uppfyller följande kriterier är välkomna att anmäla sig – läs mer i inbjudan här.

1. Ha förmåga att hantera en tävlingskanot i K1 och K2 i varierande väderförhållanden.
2. Klarar av att träna 2 pass per dag på ett helgläger samt tränar 4–8 pass i veckan kontinuerligt.
3. Är nyfikna på en framtida kanotsatsning.
4. Skriver, alternativt börjar skriva, träningsdagbok från den 1 oktober aktuellt år.

Anmälan

Inbjudan med mer information kring aktuellt upplägg samt hur man anmäler sig hittar du här.

Kontakt

Har du frågor om satsningen är du alltid välkommen att kontakta oss.

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
070-373 48 43 alt. 073-331 19 77


Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2023-09-13

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV