Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

SKF stadgar

Svenska Kanotförbundets stadgar är grunden för förbundets verksamhet. Här framgår förbundets syfte, mål och de grundläggande reglerna för verksamheten. Stadgarna är beteckningen på de interna regler som gäller för förbundet och de har betydelse för det praktiska arbetet och motiverar förbundets existens och verksamhet. De viktigaste punkterna i stadgarna är de som anger förbundets ändamål. Att verka enligt fastställda stadgar är en förutsättning för att förbundet ska kunna efterleva vedertagna demokratiska principer och för att det ska finnas en nödvändig kontinuitet i arbetet.

Här nedan kan du ta del av Svenska Kanotförbundets stadgar.

Nedan hittar du normalstadgar för förening och specialidrottsdistriktsförbund vilka kan användas som mall när nya stadgar ska antas eller revideras.


Kontakt

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV