Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Välkommen till Lekande kanot

Vad är Lekande kanot?

Lekande kanot är en perfekt första tränarutbildning, oavsett vilken gren du är verksam inom. Du får en grund att stå på vad gäller paddlingsteknik och hur du på ett lustfyllt och inspirerande sätt kan lägga upp träningar. Passar till exempel dig som ska leda PaddlePower, Kanotskola eller annan typ av nybörjarverksamhet, men även dig som vill uppdatera dina grundläggande kunskaper för att på bästa sätt kunna leda verksamhet för kanotister under deras första år.

Lekande kanot är också en av tre delar i Tränare 1 för dig som vill gå vidare – läs mer om Tränare 1.

Innehåll

Lekande Kanot bygger på innehållet i modulerna Teknikens Grunder A, Träningslära & Tävlingslära A, Tillämpat Ledarskap A, Säkerhet A samt Miljökunskap A.

Under Lekande Kanot uppmuntrar vi till att testa och få en inblick i så många grenar som möjligt ur SKF:s breda verksamhet, en bredd som utgör en styrka för att locka fler till kanot och även för att behålla så många som möjligt så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Utbildningen är därför i sin helhet inte grenspecifik, men innehållet i Teknikens Grunder A och utförandet av de praktiska passen kan anpassas utifrån specifika grenar. Anpassade utbildningar hålls vid behov för Kanotslalom, SUP och Kanotpolo.

Upplägg

Föreningar hör av sig till verksamhetsutvecklare på kansliet och efterfrågar utbildningstillfällen som hålls på deras förening, som är öppna för både föreningens medlemmar och närliggande föreningars medlemmar. Utbildningen erbjuds utifrån två olika upplägg – ett halvdigitalt samt ett helfysiskt.

Lekande Kanot – Halvdigitalt

Deltagarna genomför tre digitala utbildningstillfällen kvällstid (3 x 2,5 h) samt ett fysiskt utbildningstillfälle över en dag (8 h) på arrangerande förening.

Det erbjuds två olika tillfällen av de tre digitala utbildningstillfällen. Du som deltagare kan välja vilka tillfällen du går, men du behöver gå dem i rätt ordning – Del 1, Del 2 och Del 3. Du hittar utbildningstillfällena här.

Lekande Kanot – Helfysisk

Utbildningen genomförs över två heldagar (2 x 8 h), fysiskt på plats på arrangerande förening. Du hittar utbildningstillfällena här.

Förkunskaper

Minimiålder för deltagande är året man fyller 14 år. Utöver det finns krävs inga förkunskaper, men vi rekommenderar att ha viss paddlingserfarenhet och gå RF-SISU:s Introduktionsutbildning för tränare innan du går Lekande kanot. Den utbildningen ingår också som en del i Tränare 1.

Deltagaravgifter

Deltagaravgifterna täcker kostnader för utbildare, utbildningsmaterial, fika och lunch för deltagare och utbildningsutveckling. Deltagaravgiften faktureras till din förening.

  • Lekande Kanot – Halvdigital: 1800 kr/deltagare
  • Lekande Kanot – Helfysisk: 2200 kr/deltagare

Svenska Kanotförbundet erbjuder subventionering med 1000 kr/deltagare via Projektstöd IF – Utbildning. Extra stöd finns även riktat mot 65+ medlemmar som utbildar sig, mer info om det stödet finns här.

Anmälan – jag vill gå Lekande kanot!

Hitta aktuella utbildningstillfällen i år här och anmäl dig till valfritt tillfälle.

Förening – vi vill ha en Lekande kanot hos oss!

Läs igenom förutsättningarna kring att arrangera en Lekande Kanot-utbildning hos er förening här Pdf, 194 kB..
Kontakta därefter någon av verksamhetsutvecklare på kansliet med förslag på datum och troligt deltagarantal från er förening.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen Lekande kanot är du välkommen att höra av dig till oss på kansliet.

Danny Hallmén
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
danny.hallmen@kanot.com
073-625 41 98

Johan Nilsson
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
johan.nilsson@kanot.com
070-727 54 90

Publicerad: 2024-03-18

Senast uppdaterad: 2024-03-18

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV