Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Tränare 2

Tränare 2 är andra steget i Svenska Kanotförbundets utbildningsstruktur där ”Levande kanot” utgör den kanotspecifika delen av utbildningen och ”Grundutbildning för tränare” den allmänna delen. Den sistnämna kursen arrangeras av SISU Idrottsutbildarna är en generell utbildning som behandlar ledarskapet samt andra idrottsgemensamma områden.

Levande kanot – Slätvatten (16 h)

Levande kanot för slätvatten är den första grenspecifika tränarutbildningen. Här får du dels en allmän del med kanotspecifik träningslära, dels en grenspecifik del där teknik och taktik dominerar. Modulerna som bygger Levande Kanot är Teknikens Grunder B, Tillämpat Ledarskap B samt Träningslära B. Levande kanot riktar sig till dig som leder kanotister upp till blå nivå, med särskilt fokus på ungdomar i åldern 13–16 år.

Mer information om Levande kanot för slätvatten hittar du här.

Levande kanot – Kanotslalom (16 h)

Levande kanot för slalom är den första grenspecifika tränarutbildningen. Här får du dels en allmän del med kanotspecifik träningslära, dels en grenspecifik del där teknik och taktik dominerar. Modulerna som bygger Levande Kanot är Teknikens Grunder B, Tillämpat Ledarskap B samt Träningslära B. Levande kanot riktar sig till dig som leder kanotister upp till blå nivå, med särskilt fokus på ungdomar i åldern 13–16 år.

Mer information om Levande kanot för kanotslalom hittar du här.

Grundutbildning för tränare (16 h)

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta tränarskapet. Man lär mer om ledarskap, hur tränaren kan skapa goda förutsättningar för att utövarna ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av bred rörelserepertoar, fysiologi och träningslära som ger goda förutsättningar för att planera och genomföra framtida träningar.

Läs mer om SISU Idrottsutbildarnas "Grundutbildning för tränare" här.
Kontakta ditt RF/SISU-distrikt för mer information om var, hur och när kursen erbjuds här.

Kontakt

Vill du veta mer om våra tränarutbildningar vänligen kontakta oss.

Dag Johansson
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2022-12-05

Senast uppdaterad: 2023-12-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV