Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

utbildningar antidoping

Utbildning är en avgörande del i det förebyggande antidopingarbetet och det finns flera utbildningskoncept för idrottsföreningar, idrottsutövare, ledare och stödpersonal. Flera av utbildningarna är en viktig och grundläggande del i Svenska Kanotförbundets antidopingarbete.

Utbildning bör ske i alla led inom idrotten. I SKF:s antidopingprogram framgår det hur utbildning i antidoping ska genomföras, till exempel i förbundets föreningar och landslagsverksamhet.

Ren vinnare

Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Genom att göra Antidoping Sveriges webbutbildning "Ren vinnare" tar man sitt ansvar och lär sig vad som gäller. SKF rekommenderar att samtliga junior- och seniorkanotister genomför. För alla våra landslag samt Kanotgymnasiet/RIG och NIU är det obligatoriskt.
Om du genomfört webbutbildningen, uppmanar vi dig att stämma av dina kunskaper genom ett kunskapstest i repetitionsmodulen i Ren vinnare varje år.

Utbildningen tar upp det mest grundläggande inom antidoping. Den tar 30 min att genomföra och riktar sig särskilt till idrottsutövare, men också till tränare och annan stödpersonal. Rekommenderad ålder för att göra utbildningen är från 15 år och för landslagsaktiva samt elever på RIG/NIU är den obligatorisk.

Vaccinera klubben

"Vaccinera klubben mot doping" är ett webbaserat utbildningskoncept för idrottsföreningar att göra en egen strategi för antidopingarbetet – både förebyggande och akut. Verktyget hjälper klubben att ta fram en handlingsplan som förebygger doping – på bara några få timmar. Om ni vill få hjälp av en processledare genom själva vaccinationen, eller boka in en föreläsning om doping, så hjälper gärna ert RF-SISU-distrikt till. Se om er förening är vaccinerad här.

Vaccinationen bör genomföras i alla föreningar för att visa att svensk kanot tar ett gemensamt ansvar och avstånd från alla former av doping. Vaccinationen gäller i tre år.

Filmade föreläsningar

Tolv kortare filmade föreläsningar som beskriver olika delar av antidopingverksamheten har tagits fram främst för aktiva. Det finns också en tillhörande handledning lämplig för RIG/NIU. Filmerna riktar sig till tävlingsidrottare från 15 år. I handledningen finns förslag på frågeställningar som kan appliceras på de olika föreläsningarna.

Antidopingsnack

Antidopingsnack är en handledning för tränare och ledare att stödja sig mot när man ska prata antidoping med sina aktiva. Upplägget är tänkt passa såväl ungdomar från 15 år som vuxna där man tillsammans går igenom fem områden. Det kan vara lämpligt att ha snacken i anslutning till träningar eller läger. Det går att ta upp ett eller fler områden vid samma tillfälle. Materialet får användas fritt.

Föreläsningar

Antidoping Sveriges föreläsarpool består av ett tjugotal kunniga och erfarna föreläsare runt om i landet. Många är sakkunniga inom antidoping i sitt RF-SISU distrikt och flera är legitimerade dopingkontrollanter med mångårig erfarenhet av antidopingarbetet. De arbetar alla på uppdrag av Antidoping Sverige och föreläser enligt ett standardiserat och upparbetat föreläsningsupplägg.

Antidoping Sverige erbjuder kostnadsfria föreläsningar för junior- och seniorlandslag inom specialidrottsförbunden samt för Riksidrottsgymnasier och Nationella idrottsutbildningar (RIG/NIU).

Föreningar som önskar boka föreläsning i antidoping kontaktar i första hand sitt RF-SISU distrikt.

Informations- och utbildningstillfällen

Informations- och utbildningsträffar genomförs kontinuerligt utifrån behov. Ett särskilt fokus ligger på RIG/NIU, men även vid landslagssamlingar, träningsläger och träffar med mera. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt om ni vill informera kring doping.

Kontakt

Vill du veta mer vilka möjligheter som finns, vill ha tips eller funderar över något är du välkommen att kontakta oss.

Anders Karlsson
anders.karlsson@kanot.com
070-655 62 05

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2023-11-01

Senast uppdaterad: 2023-11-01

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV