Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

PaddlePower

PaddlePower är ett nybörjarkoncept som syftar till att motivera, underlätta och synliggöra utveckling hos nya kanotister samt att utgöra ett stöd för ledare. Det är en nybörjarkoncept med fokus framför allt på första säsongen där man går "från nybörjare till kanotist på en sommar". Vidare är syftet att få fler att fortsätta paddla och att hjälpa ledare med en struktur och inspiration för att kunna variera träningen.

Vad är PaddlePower?

PaddlePower bygger på ett antal delmoment som ska avklaras för att gå vidare till nästa nivå. Innehållet i sig är inga nyheter eller konstigheter, utan det är strukturen och konceptet som är poängen. Det är tänk som stöd för ledare och instruktörer för att göra det enkelt att bygga nya pass – med variation och progression. Konceptet hjälper till att överbrygga glappet från prova-på och kanotskola till ordinarie träningsgrupp och klubbpaddling.

Efter vissa nivåer erhålls armband – nivå 1 (vitt), 3 (gult) och 6 (grönt). Strukturen synliggör tydligt progressionen för den aktive, vilket inspirerar och motiverar till fortsatt träning och utveckling för att nå nästa band. Momenten för de tre första banden – vitt, gult och grönt – är grenöverskridande och kan köras oavsett gren.

PaddlePower – en introduktion


Upplägg

PaddlePower kan användas i vid olika typer av aktiviteter och sammanhang. Den första nivån (vit) passar alla typ av prova-på-verksamheter inom till exempel föreningar, skolsamverkan, kommunala idrottsskolor, föreningssamverkan, hyresgästföreningar.

För föreningar är PaddlePower utmärkt att utgå ifrån under kanotskolan för att sedan fungera som en naturlig övergång till den ordinarie verksamheten. Tänkt progression – Prova-på-dag (vitt) > Kanotskola (gult) > Träningsgrupp (grönt).
Upplägget fungerar även utmärkt att enbart köra i den ordinarie verksamheten som en grund för nybörjarverksamheten om man vill – PaddlePower-gruppen blir nybörjargruppen.

Materialet används av ledarna som planerar pass där olika moment från PaddlePower ingår. Tanken är inte att hela pass ska vara uppbyggda efter Paddlepower. De aktiva får prova, träna och klara de olika momenten. Vissa moment fixas direkt medan andra kräver mer tid och träning. Det finns en inbyggd progression – vissa moment ska testas i en nivå för att behärskas i nästa. Även om svårighetsnivån ökar för varje nivå, bygger nivåerna och tillhörande moment till stor del på varandra. I takt med att den aktive deltar i verksamheten så klaras hen nivå efter nivå.

PaddlePower från nivå 1–6 är tänkt att klaras av under en säsong – "från nybörjare till kanotist på en sommar". Beroende på upplägg av verksamhet och typ av pass kan nivåerna nås olika fort. Vissa moment kan vara viktigare än andra beroende på gren och paddelvatten.

Armbanden – en cliffhanger och motivator

Ett tips är att sätta upp listan med moment på klubben så kan ungdomarna själva se vad de gjort och vad de har kvar.

 • Vitt band, nivå 1 – fixas på ett ”Prova-på-tillfälle” eller på 1:a kanotskoledagen
 • Gult band, nivå 2 och 3 – klarar man på en kanotskolevecka, 5–8 pass
 • Grönt band, nivå 4, 5 och 6 – fixar man på en sommar, 12–20 pass

Att bli belönad med ett PaddlePower-armband är stort – passa på och gör utdelningen av banden till en riktig klubbfest.

Innehåll

PaddlePower består av som sagt av sex nivåer som innehåller olika moment inom ett antal huvudområden.

 • Kanotskills – hur du för fram och manövrerar kanoten
 • Säkerhet – kunskap om säker paddling, praktiska moment ingår
 • Utrustning – kunskap om och hur du hanterar materialet på bästa sätt
 • Idrottsskills – idrottsallmänna delar som uppvärmning och tävlingsmoment
 • Miljö – dels hur vi agerar i vår natur, exempelvis Allemansrätten, dels i ett socialt sammanhang med våra kompisar på klubben

Material nivå 1–6

Här kan du ta del av materialet för PaddlePower. Momenten för de tre första banden – vitt, gult och grönt – är grenöverskridande och kan köras oavsett gren.

Ledarhäfte Pdf, 7 MB.
Checklista nivå 1 – vitt armband Pdf, 690 kB.
Checklista nivå 2 Pdf, 709 kB.
Checklista nivå 3 – gult armband Pdf, 719 kB.
Checklista nivå 4 Pdf, 699 kB.
Checklista nivå 5 Pdf, 697 kB.
Checklista nivå 6 – grönt armband Pdf, 704 kB.

Ett exempelpass för nivå 1 (vitt armband) kan du ta del av här Word, 27 kB..

Material Blått armband

Det blå armbandet är direkt fortsättning på nivå 6 (grönt armband). Den här nivån är grenspecifik och riktar sig mot slätvattengrenarna sprint och maraton. Det finns ett tydligt fokus mot vidare träning och förberedelse mot tävling. Tanken är att man har hållit på i något år, paddlar regelbundet och kanske vill börja göra sina första tävlingar. Tänkt ålder är från 10–12 år, men materialet fungerar självklart även för andra åldrar.

Precis som på nivå 1–6 så är bjuder inte innehållet kanske inte på nyheter, utan är sådant som ni ute i klubbar och föreningar redan har med i era upplägg. Däremot kan checklistan användas som stöd och påminnelse om vad vi inom svensk kanot tillsammans ansett vara viktiga saker att få med, bland annat att tidigt introducera besättningspaddling så att den blir en lika självklar del som K1. Kanske finns det moment på listan som ni inte gör eller som inte blir av, väv in dem i den ordinarie träningen och skapa variation. Anpassa momenten så att de funkar för just föreningens förhållanden så att de blir genomförbara.

Checklista blått armband Excel, 28 kB.

OBS! Det finns även ett omarbetat material för fors, vänligen kontakta Johan Nilsson, johan.nilsson@kanot.com

Tips

 • Planera de första passen i detalj, vilka moment från PaddlePower som ska genomföras
 • Väv in momenten i passen snarare än att bygga ett helt pass på bara dem
 • Efter ett tag är det lättare att plocka vilka moment som ska genomföras under olika pass även på högre nivåer
 • Ger struktur och förenklar för ovana ledare
 • Struktur möjliggör variation och lek
 • Samlingen och genomgång på land innan
 • Berätta vilka moment som ska gås igenom och övas på ute på vattnet
 • Gör barnen delaktiga och intresserade, de vill gärna ha koll på momenten
 • Väv in teoretisk moment för de olika delarna
 • Uppvärmning/lekar på land innan passet
 • Sätt upp en rutin för god materialvård redan från början
 • Samling och genomgång på land efter passet
 • Sätt upp checklistor på klubben
 • Gör bandutdelningen till en fest, barnen är stolta över att få banden

Utmaningar

 • Barnen lär sig olika fort och är olika bra på olika saker
 • Det är svårt att följa samma nivåer för hela gruppen under en hel sommar, dela gruppen vid behov
 • Integrera barn som kommer in vid olika tidpunkter eller som är bortresta en period

Checklista anmälan och beställning av armband

Ta enkelt del av konceptet PaddlePower genom att följa checklistan nedan.

 • Beställ armband – ange färg och antal. Beställning görs via formuläret här
 • Ladda ner materialet – se ovan.
 • Ta del av videon "PaddlePower – en introduktion" här.
 • Gå digital ledarutbildning under våren.
 • Utbildning och planering i föreningen – hur ska PaddlePower användas i er verksamhet.
 • Frivilligt – skriv ut affischen PaddlePower och sätt upp i föreningens lokaler – A4 Pdf, 1 MB. eller A3 Pdf, 1 MB..

Kontakt

Har ni frågor eller funderingar kring PaddlePower är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Johan Nilsson
johan.nilsson@kanot.com
070-727 54 90


Publicerad: 2023-01-17

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV