Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Föreningsutveckling 2024

Nu är det dags för årets konvent och här hittar du det detaljerade programmet för "Föreningsutveckling".

Fredag

19.30–20.30 Stationsmingel

Hela konventet minglar (lokal: våning 2, ovanför matsalen)

– –

Lördag

07.00–9.00 Frukost

För övernattande deltagare öppnar Bosöns härliga frukostbuffé upp dagen. Serveras i matsalen.

09.00–09.30 Intro Kanotkonvent 2024

Rekord, eller åtminstone tangerat rekord, när drygt 130 deltagare samlas för en gemensam uppstart som inleds av välkomstintro som blandar hej och välkomna med praktiska viktigheter för helgen och reflektioner över svensk paddling, föreningslivet, verksamheten och ledarskapet som gör det möjligt.

Lokal: Olympia

09.30–11.00 Strategi 2030, inkl. fika

Utifrån SKF:s nyantagna vision och värdegrund formas nu arbetet kring en "Strategi 2030". Vad blir viktigt att fokusera på de närmsta åren, vad vill vi gemensamt sätta upp för mål och nyckeltal. Hur hänger helheten ihop och skapar gemensam kraft för våra olika roller och sammanhang inom svensk paddling. Ett arbetspass där presentation varvas med samtal, reflektion och möjligheter att lämna synpunkter.

Lokal: Olympia

11.00–11.45 Att leda för att behålla, motivera och utveckla

Liselotte Ohlson, paddlare med förflutet som både aktiv, förbundskapten i maratonlandslaget och anställd som förbundsutvecklare med inriktning mot bl.a. utbildning, är idag elitidrottschef på RF-SISU. Hon gästar konventet som en del av den gemensamma inledningen och ger en föreläsning kring vikten av ett gott ledarskap med inriktning mot att behålla, motivera och utveckla.

Lokal: Olympia

12.00–13.00 Lunch

Serveras i matsalen

13.00–14.45 Föreningen i fokus – varför då?

Välmående föreningar med kraft att utveckla och utvecklas är grunden i vår breda verksamhet. Föreningen kan ge kraft och förutsättningar, samtidigt kan det vara en utmaning att få till bra flyt över tid i föreningens organisation och verksamhet.

Detta längre pass inleder spåret som riktar in sig på "Föreningsutveckling" med en nulägesbild över föreningsläget inom kanotförbundet blandat med gruppsamtal och erfarenhetsutbyte kring aktuella föreningsfrågor och förbundets olika föreningsstöd.

Lokal: Atlanta/Sydney

14.45–15.15 Fika

 

15.15–16.30 Anläggningens avgörande betydelse för förenings- och verksamhetsutveckling

En bra och ändamålsenlig anläggning lägger grund för en attraktiv och utvecklande verksamhet. Det är också en given framgångsfaktor för att säkerställa föreningens fortlevnad över tid. Föreningar som mäktar med att göra det som krävs för att få till en bra anläggning, bygga nytt eller renovera ger sig själva och kommande generationer goda möjligheter att utvecklas. Kanotförbundet har de senaste åren varit en del av projektet Arena Vattnet där Anette Önerud har varit ansvarig. Anette håller i passet och blandar konkret stöd med utvecklande visionstankar med anläggningen som utgångspunkt.

Lokal: Atlanta/Sydney

Ombyte

17.00–18.00 Fysisk aktivitet

Paddling är trots allt en fysisk aktivitet... Vi avslutar med ett gemensamt fyspass inomhus under ledning av förbundets High Performance Manager, Åsa Eklund. Träningskläder för inomhusaktiviteter rekommenderas varmt!

Lokal: Bollhallen

18.45 Middag Matsalen Olympiahuset följt av mingel i Mästarvillan

Middagen serveras i matsalen. Därefter är mysiga Mästarvillan ett stenkast därifrån bokad för kanotförbundet och ett givet inslag för mingelsugna deltagare.

– –

Söndag

07.00–08.30 Frukost

Serveras i matsalen

08.30–09.15 Stationspromenad

En lättare promenad utomhus med återblick på lördagens innehåll öppnar upp söndagens samtal.

09.15–10.00 Omvärldsanalys – idrotten idag och imorgon

Thomas Bergström från RF-SISU har bra koll på de övergripande dragen inom svensk idrott. Under många år har svensk idrott jobbat tillsammans inom ramen för strategi 2025. Hur ligger vi till i förhållande till det som benämns som "den mest förankrade och levande strategin någonsin för svensk idrott" och hur går diskussionerna hittills kring det som kommer sen, strategin efter 2025? Och var tar svensk kanot vägen i relation till idrottens verksamhet och tankar?

Lokal: Atlanta/Sydney

10.00–10.30 Fika

 

10.30–11.30 Gruppsamtal och reflektion

Thomas kopplar an ett antal frågeställningar till hans föreläsning innan fikat och leder ett samtals- och reflektionspass kring föreningens roll och betydelse idag och imorgon.

Lokal: Atlanta/Sydney

11.30–12.00 RF-SISU som stöd och möjliggörare

Förmiddagens pass avslutas med att lyfta fram ett par olika framgångsrecept på lyckad samverkan med RF-SISU på lokal nivå. Hur funkar det att samverka med RF-SISU och vilket stöd finns att få?

Lokal: Atlanta/Sydney

12.00–13.00 Lunch

 

13.00–13.45 Förbundsstöd och verklighetsnedslag

Under 2024 kommer det att finnas ett antal föreningsstöd att söka från kanotförbundet för att utveckla föreningen och dess verksamhet. Under detta pass presenteras de olika stöden varvat med exempel på lyckades föreningssatsningar.

Lokal: Atlanta/Sydney

13.45–14.10 Nästa steg i min förening?

Konventet på Bosön ger uppslag, information och inspiration. Sällan är allt översättbart till mitt eget föreningssammanhang, men alltid något! Vad behöver din förening sätta fokus på under 2024 och framåt och vilket eventuellt behov av stöd finns?

Lokal: Atlanta/Sydney

14.15–15.00 Gemensam avslutning

Annelie Östlund, mångårig ledare på olika nivåer inom orientering samt ledarskaps- och grupputvecklare syr ihop konventet med en föreläsning där hon sätter fokus på just ledarskapets betydelse och möjligheter.

15.00 Fika

Avslutande fika innan hemfärd.

Med reservation för felskrivningar och ändringar.

Publicerad: 2024-01-15

Senast uppdaterad: 2024-01-16

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV