Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Skolsamverkan Kanot

Skolsamverkanprojektet är en del av Rörelsesatsning i skolan som är ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Detta görs genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Tanken är att föreningslivet och skolan ska samverka för att få fler i rörelse och för att fler ska hitta sin idrott. Skolsamverkan kan se ut på olika sätt där föreningarna får besöka skolorna och presentera sin idrott, det kan vara friluftsdagar eller Idrottens dag.

RF-SISU är de som samordnar projektet och kopplar ihop skolor och föreningar och arbetar rikstäckande med kontaktpersoner anställda i våra 19 RF-SISU distrikt. Idag samarbetar vi med över 1000 skolor varav många är i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.

Föreningar som vill ingå i satsningen kan ni höra av sig till kontaktpersonen för rörelsesatsningen i ert RF-SISU distrikt. För att ingå i satsningen görs en skriftlig överenskommelse för att påbörja arbetet. Ni får stöd, utbildning och inspiration av distriktet för att nå era mål och skapa samarbete med föreningslivet. Föreningen ska också höra av sig till föreningsutvecklaren på Svenska Kanotförbundet (SKF) för att få ta reda på vilket material och stöd som finns från SKF för Skolsamverkan.

SKF har också medel för ett pilotprojekt inom Skolsamverkan där föreningar kan söka medel för att utveckla nya inriktningar eller nya målgrupper med sin verksamhet inom ramen för Skolsamverkan.

Kanot – en sport för alla

Ni har väl inte missat vår inspirationfilm om kanot!


Kanot är en fantastisk sport!

Oavsett om man bor vid havet, en sjö, en fors, strömmande vatten eller en älv så finns det en kanotgren som passar. Om du vill träna för att tävla och tävla i OS eller om du friluftspaddla och njuta av naturen spelar ingen roll vi har hela spektrat! Vi vill med den här filmen nå ut till skolungdom och skolpersonal för att skapa kunskap och nyfikenhet om kanot och dess möjligheter.

Välkommen ut på vattnet!

Filmen har tagits fram med stöd av RF inom ramen för Skolsamverkansprojektet. Syftet är att filmen ska spridas till skolpersonal och skolungdom för att ge inspiration och kunskap om sporten kanot. Filmen kan med fördel visas ihop med representanter från en lokal kanotklubb med möjligghet till en uppföljande friluftsdag eller prova-på-paddling. Filmen kan även användas internt av förbund och föreningar för att marknadsföra svensk kanot.

Föreningskontakt

Vill din skola ha kontakt med en förening i närområdet för samverkan och föreningsbesök?
Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig!
Kontakt

För mer information om er skola vill ha besök av en förening eller om din förening vill ha hjälp att nå ut till skolorna kontakta oss gärna.

Johan Nilsson
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
johan.nilsson@kanot.com
070-727 54 90

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2023-02-08

Senast uppdaterad: 2023-03-16

Författare: Johan Nilsson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV