Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

StÖD TILL pARAKANOT

Vill er förening bredda verksamheten och kunna erbjuda goda förutsättningar för personer med olika typer av funktionsnedsättning, eller utveckla er befintliga verksamhet? Här nedan presenteras de olika stödformer att tillgå riktat mot verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Uppstart, rekrytering och utveckling – Paddlingsdrömmar för alla

Under 2024 initieras projektet "Paddlingsdrömmar för alla" där föreningar ges möjlighet att få extra stöd för att genomföra uppstartsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, samt genomföra rekryteringsinsatser.

Vi har två riktade stöd, ett för att genomföra rekryteringsaktiviteter oavsett funktionsnedsättning som exempelvis prova-på-paddling och ett för klubbar som vill starta upp verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Om ni har idéer om ett annat upplägg och helt enkelt vill starta upp, rekrytera aktiva eller utveckla sin verksamhet finns det goda förutsättningar att skräddarsy både personellt och ekonomiskt stöd. Konceptestöden är kopplade till:

Kontakta Jennie vår projektledare för att bolla idéer jennie.hasselros@kanot.com.

– –

Tävlingsstöd

Det finns två olika stöd att söka för sanktionerade tävlingsarrangörer – ett generellt parakanotarrangörsstöd och ett specifikt handikapptoaleettstöd. Stödet söks via direktkontakt med danny.hallmen@kanot.com.

Parakanotarrangörsstöd – 2000 kr/tävling

Om arrangörer gör tillgänglighetsanpassningar utifrån SKF:s checklista upp till minst grundnivån inom de tre områdena, kan arrangerande förening ansöka om stödet som för närvarande är 2000 kr/tävling.

Handikapptoalettstöd – Hyreskostnad/tävling

Om arrangören hyr in en extra toalett som är handikappanpassad till sitt arrangemang och på så sätt ökar tillgängligheten på tävlingsplatsen, kan arrangören ansöka om stöd för hyreskostnaden upp till 3500 kr.

– –

Anläggningsstöd - Tillgänglighetsanpassning och nybygge

Det finns ett antal olika ekonomiska stöd att söka kring anläggning och flera av dem premierar exempelvis tillgänglighetsanpassning av olika slag.

RF-SISU

Det finns fyra olika stöd genom RF-SISU som går att söka inom anläggningsstödet, som kan riktas direkt eller delvis mot verksamhet för personer med funktionsnedsättning:

Stöden administreras i första hand av respektive RF/SISU distrikt, men vi är gärna med och hjälper till i processen. För mer information – kontakta gärna ditt distrikts handläggare här.

Allmänna arsvfonden

Hos Allmänna Arvsfonden kan du söka både lokal- och projektstöd för inriktade satsningar mot paddling för personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden har hjälpt många föreningar inom olika idrotter att till exempel kunna bygga nya klubblokaler med tillgänglighetsanpassning. Mer om Allmänna Arvsfondens lokalstöd hittar du här.

Boverket

Boverket kan ge stöd för tillgänglighetsskapande åtgärder genom nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av samlingslokaler, upp till 300 000 kr. Läs mer om Boverkets stöd här.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Läs mer om Jordbruksverkets stöd här.

--

Kontakt

Har funderingar om vilket stöd ni som förening kan söka eller har andra föreningsfrågor kring parakanot är ni välkomna att kontakta oss.

Danny Hallmén
Verksamhetsutvecklare - förening & tävling
danny.hallmen@kanot.com
073-625 41 98

Jennie Hasselros Hedrén
Projektledare - Rekrytering Parakanot
jennie.hasselros@kanot.com
073-550 15 25

 

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2024-03-01

Författare: Johan Nilsson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV