Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

StÖD TILL PARAKANOT

Vill er förening bredda verksamheten och kunna erbjuda goda förutsättningar för personer med olika typer av funktionsnedsättning, eller utveckla er befintliga verksamhet?

Här nedan presenteras de olika stödformer att tillgå riktat mot verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

SKF – Föreningsanpassat stöd

Oavsett om ni vill tillgänglighetsanpassa era anläggningar, köpa in anpassad utrustning, utbilda ledare eller arrangera en tävling så är ni välkomna att höra av er till vår kontaktperson nedan. Vi hjälper till med era ansökningar och kan utifrån era behov vara med och stötta era utvecklingssatsningar ekonomiskt.

Kontakt

Danny Hallmén
danny.hallmen@kanot.com

SKF – Tävlingsstöd

Det finns två olika stöd att söka för sanktionerade tävlingsarrangörer – ett generellt parakanotarrangörsstöd och ett specifikt handikapptoaleettstöd.

Parakanotarrangörsstöd – 2000 kr/tävling

Om arrangörer gör tillgänglighetsanpassningar utifrån SKF:s checklista upp till minst grundnivån inom de tre områdena, kan arrangerande förening ansöka om stödet som för närvarande är 2000 kr/tävling.

Handikapptoalettstöd – Hyreskostnad/tävling

Om arrangören hyr in en extra toalett som är handikappanpassad till sitt arrangemang och på så sätt ökar tillgängligheten på tävlingsplatsen, kan arrangören ansöka om stöd för hyreskostnaden.

Ansöka om tävlingsstöd

Danny Hallmén
danny.hallmen@kanot.com

– –

RF – Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Det finns fyra olika stöd genom RF-SISU som går att söka inom anläggningsstödet, som kan riktas direkt mot verksamhet för personer med funktionsnedsättning:

Stöden administreras i första hand av respektive RF/SISU distrikt, men vi är gärna med och hjälper till i processen. För mer information – kontakta gärna ditt distrikts handläggare här.

Andra stöd

Allmänna arsvfonden

Hos Allmänna Arvsfonden kan du söka både lokal- och projektstöd för inriktade satsningar mot paddling för personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden har hjälpt många föreningar inom olika idrotter att till exempel kunna bygga nya klubblokaler med tillgänglighetsanpassning.

Mer om Allmänna Arvsfondens lokalstöd hittar du här.

Boverket

Boverket kan ge stöd för tillgänglighetsskapande åtgärder genom nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av samlingslokaler, upp till 300 000 kr.

Läs mer om Boverkets stöd här.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Läs mer om Jordbruksverkets stöd här.

Kontakt

Har funderingar om vilket stöd ni som förening kan söka eller har andra föreningsfrågor kring parakanot är ni välkomna att kontakta oss.

Danny Hallmén
Utvecklare tävling & para
danny.hallmen@kanot.com
073-625 41 98

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2023-02-17

Författare: Johan Nilsson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV