Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Paddlingsdrömmar för alla

Under 2024 initieras projektet "Paddlingsdrömmar för alla" där föreningar ges möjlighet att få extra stöd för att genomföra uppstartsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och genomföra rekryteringsinsatser. Vi har två konceptstöd beskrivna nedan, men om ni har idéer om ett annat upplägg och helt enkelt vill starta upp, rekrytera aktiva eller utveckla sin verksamhet finns det goda förutsättningar att skräddarsy både personellt och ekonomiskt stöd.

Rekryteringsaktivitet på föreningen

Vill ni bredda er förening, aktivt välkomna personer med funktionsnedsättning och bara komma igång? Genomför en rekryteringsaktivitet, till exempel en prova-på-paddling för målgruppen. Här finns möjlighet till dels bra ekonomiskt stöd för till exempel arvoden, men även ledarhjälp på plats och kontaktstöd med det regionala parasportdistriktet för att nå ut till målgruppen. Exempel på stöd nedan.

  • Ekonomi för arvoden till två ledare
  • Möjlighet till resursstöd på plats med hjälpledare
  • Kontaktstöd från Svenska Kanotförbundet för utformning och kontakt med Parasport Sveriges distrikt och hjälp kring nå ut till målgruppen

Pilotklubbar – Uppstart av verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

En del i projektet Paddlingsdrömmar för alla handlar om att bredda vår verksamhet för fler målgrupper. Vi söker två föreningar som skulle tycka det är inspirerande eller brinner för att starta upp specifik verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Här genomförs ett upplägg med prova-på-aktiviteter och fortsättningsverksamhet där föreningen stöttas enligt nedan.

  • Ekonomi för arvoden till två ledare á tio (10) tillfällen
  • Inköp av anpassad utrustning (upp till tio (10) kajaker, paddlar och flytvästar)
  • Kontaktstöd från Svenska Kanotförbundet, Parasport Sveriges distrikt och hjälp kring att nå ut till målgruppen

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om projektet eller om du vill bolla idéer.

Jennie Hedrén Hasselros
Projektledare – Paddlingsdrömmar för alla
jennie.hasselros@kanot.com
073-550 15 25

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2024-03-01

Senast uppdaterad: 2024-03-01

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV