Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Kanadensarledare 3

Ledarutbildningen på Steg 3 är den högsta ledarutbildningen inom Kanotförbundet. Utbildningens inriktning är att utveckla förmågan att individanpassa coachning till redan mycket kunniga kanotister. Genom att coacha och leda en grupp adepter över längre tid ges utrymme att se till och utveckla hela personen som kanotist snarare än enskilda tekniker. Själva utbildningen är tvärdisciplinär och i stor utsträckning individanpassad för kursdeltagarna – du som deltagare sätter upp och utvecklar målsättningar för din utveckling och övar utifrån de målen. Du är en del av en kompetent grupp där du tillämpar och diskuterar din nyvunna kunskap och får omedelbar återkoppling, och där du har ett sammanhang där du kan bolla frågor och idéer kring ledarskap och coachning.

Kunskaper om att leda som coach tränas, vilket innebär att du utvecklar förmåga att individanpassa i ännu högre grad än på steg 2. Utbildningen syftar också till att fördjupa kunskaper kring guidning och att leda turer i krävande miljöer. På den här nivån tillkommer dessutom momentet Träningslära. Utbildningen är upplagd så att de avslutande kursträffarna utgör tillfälle för examination. Examinationen består även av dokumentation av arbetet med sin grupp adepter.

Utbildningen är uppbyggd kring modulerna Teknikens grunder C, Tillämpat ledarskap C, Pedagogik C, Säkerhet, Miljökunskap C och Träningslära.

För vem?

Det här är en utbildning för dig som siktar på att uppnå hög förmåga inom ledarskap och coachning och som vill få ut maximalt av en utbildning. Utbildningen är öppen för de som är klara med ledarutbildning steg 2 och har hunnit skaffa viss erfarenhet leda turer och instruera på steg 2-nivå. Kanske arbetar du som kanotguide-instruktör och vill ta din kunskap och dina instruktörsförmågor ännu ett steg längre, och utveckla dig i rollen som coach. Eller så har du ett långsiktigt perspektiv på din roll som ledare och instruktör i din förening eller organisation. Det krävs långsiktig planering och stort engagemang för att genomföra ledare steg 3.

Steg 3 är också förkunskapskrav för att bli svart examinator.

Åldersgräns 18 år.

Förkunskapskrav

För att gå steg 3-utbildningen behöver du ha gedigna förkunskaper. På den här nivån leder du kanske grupper i miljöer med längre till civilisationen. Du behöver inneha egna paddlingsfärdigheter så att du kan fokusera på dina deltagare.

 • Rött eller svart paddelpass för aktuell disciplin, alternativt motsvarande dokumenterad kunskap (till exempel utbildningscertifikat från andra erkända utbildningsarrangörer), forsinstruktörer ska inneha svart paddelpass
 • Ledare steg 2 eller motsvarande dokumenterad utbildning
 • Relevant och giltig säkerhetsutbildning
 • Dokumenterad och giltig Vildmarksförstahjälpen-utbildning
 • Simkunnig 200 meter

Omfattning

Kursen består av fyra tvådagars kursträffar då vi är på vattnet samt åtta digitala träffar (á 1,5 timme). I kursen ingår även att leda och coacha en egen grupp adepter, tre–fyra personer vid 10–12 tillfällen, som ett sätt att öva på kursinnehållet. Det ska vara samma grupp genom hela kursen och det finns inga hinder från kursens perspektiv att som ledare ta betalt för det arbetet.

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningens moduler berörs på fyra sätt: Introduktion, Faktadel, Bearbetning, Övningar.

Här följer några exempel på kursinnehåll uppdelat på de olika modulerna.

Teknikens grunder C

 • Fördjupad förståelse av alla delar i teknikens grunder för att göra kortsiktig och långsiktig utvecklingsinsats
 • Fördjupning av egen disciplin

Pedagogik C

 • Fördjupning av förståelse och tillämpning av ett eller flera pedagogiska perspektiv (icke-linjär pedagogik, motor learning, systemorieterat lärande, coaching-strategier, väglett utforskande)
 • Repetera spektrumet
 • Hantera oro och spänningar

Miljökunskap C

 • Kunskap om vatten hemma och i världen
 • Paddlares påverkan
 • Ledarskapets betydelse
 • Relation till naturen
 • Faktorer som kan bidra till miljöengagemang

Säkerhet C

 • Ledarens säkerhetsansvar
 • Säkerhetsplan
 • Riskanalys, riskhantering
 • Räddningssituationer

Tillämpat ledarskap C

 • Hav: Förflytta grupper längre sträckor öppet vatten, dålig sikt, olika svårigheter kopplat till gruppen/deltagare
 • Fors: Otillgänglig terräng, klass III–IV
 • Kanadensare: Strömmande vatten till större sjöar/skärgård, i relativ vildmark
 • Guidning, naturvägledning
 • Integrera utveckling, upplevelser och säkerhet under färd
 • Ledarutveckling utifrån transformativt ledarskap
 • Gruppers utvecklingsfaser, hantera motsättningar

Träningslära

 • Variation, specificitet
 • Lägga upp träningsprogram över tid
 • Skadeförebyggande träning
 • Relevanta träningskvaliteter

Ovanstående är bara exempel och kursen innehåller mycket mer.

Instruktörer

Utbildningen hålls av behöriga utbildare som godkänts av Svenska Kanotförbundet. De har lång och gedigen erfarenhet av havskajakpaddling, ledarskap och att utbilda andra. Våra utbildare återfinns både i kanotföreningar, Godkända Kanotcentraler och inom andra organisationer.

Vill du bli Kanadensarledare – hitta din utbildare här.

Efter kursen

Efter den här utbildningen har du uppnått en förfinad och avancerad nivå av kunskap inom ledarskap och coachning inom paddling. Att ha en dokumenterad ledarutbildning innebär också att du bidrar till att skapa säkra aktiviteter enligt branschstandard (utbildning är en av flera faktorer i ett förebyggande säkerhetsarbete). Om du är godkänd har du blivit ledare/coach på Kanotförbundets högsta nivå. En godkänd ledare 3 kan bli examinator för Paddelpassets röda och svarta nivå, beroende på din egen nivå.

I och med att du går utbildningen godkänner du att registreras i Kanotförbundets register över personer som genomgått utbildningen. Du kan läsa mer om hur Svenska Kanotförbundet behandlar dina personuppgifter här.


Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2023-08-10

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV