Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

SUP Gul

Mål och ramar för gul examination

Gul nivå syftar till att starta SUP-paddlarens intresse och utveckling av goda grundkunskaper. Genom att lära sig basfärdigheterna och väcka önskan att vilja lära sig mer ges den bästa grunden för fortsatt paddling. Färdighetsmässigt är detta en fas där nya rörelsemönster börjar utvecklas och det är ett prövande för att upptäcka vad som fungerar för att lösa olika uppgifter.

Teknisk standard

Lyfta, bära och lägga i

Paddlaren ska lära sig lyfta och bära sin bräda till vattnet på ett säkert sätt. Rekommenderat är att bära med fenorna först för bästa kontroll med hänsyn till omgivningen.

Balans

Paddlaren får prova och experimentera med balansen på brädan, knästående och stående.

Framåtpaddling

För att få en grund i framåtpaddlingen får paddlaren får lära sig:

 • Paddling med händerna
 • Paddlaren får förflytta brädan utan paddel med hjälp av händerna liggandes på mage och sittandes på knä.
 • Paddling knästående
 • Med paddel
 • Prova olika trim genom att stå på knä nära fören, i aktern och på mitten
 • Stående paddling
 • Prova olika fotpositioner (Basic, Surf, T-toe)
 • Lätt böjda knän
 • Prova flera olika positioner och även förflytta sig för att förändra trim och upptäcka hur det påverkar brädan och paddlingen.
 • Hela paddelbladet under vattenytan under drivfasen
 • Grunderna kring kraftöverföring
 • Hur paddling är en helkroppsrörelse där stora muskelgrupper används
 • Upptäcka skillnaden mellan att använda stora muskelgrupper och att putta och dra med armarna.
 • Aktivt benarbete
 • Sätta i bladet framåt nedåt (i det som kallas positivt isätt)
 • Paddla med lodrätt skaft
 • Få förståelse för funktionen med Bent-shaft-paddel.
 • Hålla riktning och fart
 • Hålla riktningsstabil kurs minst 50 meter (till exempel genom att byta paddelsida)
 • Prova att paddla med olika farter

Stopp

 • Paddlaren får lära sig stanna sin bräda helt från normal hastighet framåt.
 • Rotera 180 grader på stället
 • Paddlaren får lära sig vända med hjälp av framåtsvep eller förlängda svep (kryssdrag + framåtsvep). Använd fötterna för att driva runt brädan. Vändningen övas både med- och motsols.

Svänga under fart

Paddlaren lär sig svänga sin bräda åt båda hållen under förflyttning framåt med hjälp av sveptag och förlängda sveptag (kryssdrag + svep). Förslagsvis genom att paddla i en 8:a.

Bakåtpaddling

Paddlaren får lära sig paddla bakåt och öva att förflytta brädan en brädlängd bakåt utan att vända sig själv om på brädan. Kanotisten kan också prova att vända sig för att paddla bakåt och reflektera kring fördelar med de olika metoderna.

Stöd

Paddlaren ska visa en förståelse för att använda paddeln i vattnet som stöd och börja få en känsla för hur det fungerar. Det kan t ex vara genom ett vanligt paddeltag eller att prova pivotsvängar.

Säkerhet

Att lära sig det grundläggande kring säker paddling handlar både om att få förståelse för säkert beteende och faror som kan finnas. Momenten har både praktiska och teoretiska delar.

Personlig säkerhetsutrustning

Paddlaren måste bära flytväst samt lämplig utrustning och kläder för rådande förhållande. Paddlaren ska känna till betydelsen av att kunna kalla på hjälp vid behov. Ex. att ha med sig en mobiltelefon i vattentätt fodral.

Leash

Paddlaren är rekommenderad att använda leash och får lära sig för- och nackdelar med det och veta vilka förhållanden vi vill använda det i och när det utgör risker. Det finns olika typer av leash, och det är viktigt att typ av leash väljs efter miljö och eventuella risker. Mer information kan du läsa t ex på British Canoeings sida óm leash för SUP.

Vattenvana

Paddlaren ska ges möjlighet att öva upp sin trygghet när hen hamnar i vattnet.

Självräddning

Paddlaren får öva att vända sin bräda och ta sig upp igen efter att ha trillat i på djupt vatten.

3–1 regeln

För att undvika att skada oss vid ett eventuellt fall, vill vi vara 3 meter från iläggningspunkten och ha minst 1 meter djupt vatten innan vi ställer oss upp.

Paddla med sällskap

Att vara minst två kan vara livsavgörande vid tippning, väderomslag, skada etc.

Medvetenhet om faror

Som ny paddlare är det värdefullt att reflektera kring faror som kan finnas med paddling. Det är viktigt att känna till sin egen kapacitet och hålla sig inom gränsen för den.

Riskerna kan handla om låg vattentemperatur och svårigheterna att påkalla hjälp vid incidenter. En fara att vara uppmärksam på är möten med båtar och vattenskotrar. Paddlare syns inte särskilt bra, speciellt inte vid stora vågor, lågt stående sol och vid motljus för båtförare. Undvik att paddla i farleder och gör säkra vägval vid utsatta platser. Räkna med att inte synas och agera därefter.

Vågor och vind kan snabbt skapa en oönskad situation med svårighet att komma framåt, manövrera och hålla balansen. Se väderprognosen med vindriktning och vindstyrka innan paddling i öppnare vatten. Håll uppsikt på våg- och vindförhållanden, liksom åskväder. Vänd och sök skydd i tid.

Miljöhänsyn

Vi är gäster i naturen. Visa hänsyn, uppträda utan att störa och förstöra. Målet är att alla paddlare känner att det är en självklarhet. Följ Allemansrätten, miljölagstiftningen och eventuella lokala regler och föreskrifter. I allemansrätten betonas se utan att störa, lämna inga spår, skyddade områden vissa tider och restriktioner vid eldning.

Lär dig och respektera tillträdesöverenskommelser

Undvik konflikt med markägare och andra intressenter i området. Många kanotklubbar och kanotuthyrare ligger naturskönt och i anslutning till ex fågelskyddsområden med tillträdesrestriktioner vissa tider.

Att respektera hemfriden och rätten att ha sin tomt i fred gäller alltid. Visserligen kan man använda en brygga som inte ligger på en tomt om man inte hindrar ägaren men det är viktigt med ödmjukhet och lyhördhet i den situationen.

Vid träning och tävling, följ principerna om Fair Play

Det är en punkt som inte kräver någon utförlig förklaring, men som ska uppmärksammas.

 

Publicerad: 2023-04-03

Senast uppdaterad: 2023-06-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV