Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

ÅrsRAPPORT FÖR 2023

Det finns många fördelar med att vara ansluten till Svenska Kanotförbundet och med dessa följer även en del skyldigheter. En av dessa är att skicka in en årsrapport till förbundet. Varje år ska föreningar skicka in en "Årsrapport" till Svenska Kanotförbundet och nu finns 2023 års rapport tillgänglig via föreningens IdrottOnline-sida. Årsrapporten ska vara inskickad senast 31 januari 2024.

I årsrapporten ställs frågor, bland annat för att vi ska kunna följa trender och utveckling på olika områden. Vissa frågor syftar till att vi på förbundet ska få input på hur vi ska jobba med vissa frågor och hur vi ska rikta stöd. Andra frågor är av rent administrativ karaktär som till exempel vikten av vi på förbundet alltid har uppdaterade fakturaadresser till föreningarna.

När ska årsrapporten skickas in?

Årsrapporten gäller för 2023 års verksamhet och ska skickas in senast den 31 januari 2024.

Hur skickas årsrapporten in?

Det finns bara ett sätt att skicka in årsrapporten på – via föreningens IdrottOnline-sida.

  • Ni hittar årsrapporten genom att klicka på "Administration" i den blå listen högst upp på sidan.
  • Välj sedan "Årsrapporter" i vänstermenyn.
  • Klicka sedan på den stora blåa knappen "Skapa rapport" för att få upp formuläret och sedan kan ni fyll i och skicka in till förbundet.

På IdrottOnline.se finns det även manual för hur ni går tillväga för att skicka in årsrapporten här.

Nytt för i år är att inloggning i Idrottonline sker med FrejaID, läs mer här.

– –

Frågor i årsrapporten – vilka och varför?

Årets rapport innehåller följande frågor som vi önskar att ni besvarar. Under varje fråga finns syftet med varför frågan finns med.

1. Ange fysisk fakturaadress till föreningen – mycket viktigt att fakturauppgifter anges korrekt

Kansliet lägger mycket tid på att hantera obetalda fakturor där fakturorna aldrig nått mottagaren på grund av inaktuella fakturauppgifter i våra register. Varje år uppdaterar vi våra register utifrån de uppgifter som anges i årsrrapporten vi ber er därför att se till att fylla i och ange en uppdaterad och aktuell fakturaadress. Om föreningen ändrar fakturaadress under året måste detta meddelas kansliet via epost snarast.

2. Ange epostadress för fakturaadress till föreningen

Vi föredrar att skicka fakturor via epost. Har ni en epostadress för att ta emot fakturor ange den här. I övrigt samma förklaring som till fråga 1.

3. Ange epostadress/er för kontakt med föreningen

För att ha uppdaterad info om epostadress för kontakt med föreningen via nyhetsbrev och annan förbundskommunikation.

4. Ange e-postadress/er till utbildningsansvarig i föreningen

För att ha uppdaterad info om epostadress för kontakt med föreningen avseende information runt utbildningar.

5. Ange föreningens totala antal medlemmar

Samlas även in automatiskt vid skapandet av årsrapporten. Denna fråga ger dock svar på hur uppdaterat medlemsregistret i IdrottOnline är och ger ett kompletterande svar för att få en uppdatering på SKF:s totala medlemsantal.

6. Ange föreningens totala antal medlemsadresser – en familj kan utgöra fyra medlemmar, men endast en medlemsadress.

Underlag för fakturering av medlemsavgift till SKF.

7. Inom vår förening bedriver vi paddling inom grenen/grenarna – flervalsfråga

För att få en uppdatering av hur många, och vilka föreningar som bedriver vilka grenar. Det behöver inte finnas organiserad verksamhet i grenen, det räcker att det finns aktiva medlemmar som bedriver aktuell gren.

8. Hur många kvinnor ingår i föreningens styrelse?

För att ha uppdaterad info om hur jämställdheten är i styrelsen bland föreningarna.

9. Hur många män ingår i föreningens styrelse?

För att ha uppdaterad info om hur jämställdheten är i styrelsen bland föreningarna.

10. Har er förening någon form av pågående hållbarhetsarbete?

Vi vill få en övergripande bild av hur hållbarhetsarbetet ser ut i våra föreningar.

11. Om ja på fråga 10 ang. pågående hållbarhetsabete, beskriv vad


12. Har er föreningen en nedskriven säkerhetsplan?

För att få en uppdaterad info om vilka föreningar som har en nedskriven säkerhetsplan.

– –

Kontakt

Har ni frågor om årsrapporten är du välkommen att kontakta oss.

Johan Nilsson
Verksamhetsutvecklare – Förening & träning
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Har ni generella frågor kring kanot eller förbundets verksamhet kan ni alltid kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-21

Senast uppdaterad: 2024-04-10

Författare: Johan Nilsson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV