Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Begränsat registerutdrag och referenstagning

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag i föreningen där personen har direkt och regelbunden kontakt med barn. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för grova brott – mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

För föreningar

Att vara ledare och tränare är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet. Att begära in utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten för barn- och unga i er förening. Att aktiv arbeta med och stimulera en öppen och trygg idrottsmiljö ingår i den dagliga verksamheten.

För att föreningen ska känna sig trygg med de personer som får ett förtroendeuppdrag, är registerutdrag och referenstagning några verktyg att använda. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen av ett begränsat registerutdrag genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Checklista Förening

  1. Upprätta ett föreningsregister med innehåll av vem/vilka som är ledare och tränare.
  2. Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen.
  3. Inför en rutin med regelbundenhet då registerutdrag redovisas och kontrolleras som fungerar i föreningen, exempelvis inför terminsstart eller då en ny ledare och tränare engageras.
  4. Den enskilde begär ut registerutdraget från Polisen – ansök om registerutdrag på Polisens webbplats
  5. Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin.
  6. Föreningsansvarig gör en notering i föreningsregister om att registerutdrag inhämtats. Ansvariga personer lämnar tillbaka registerutdraget till berörd person efter kontroll, alternativt förstör det efter överenskommelse. Utdraget får absolut INTE kopieras eller arkiveras på något sätt.
  7. Utvärdera arbetssätt och rutiner.

Besök gärna RF:s sida Krav på registerutdrag under "Trygg och inkluderande idrott" där det finns flera bra och informativa frågor och svar. Här nedan hittar ni enkelt det stödmaterial som RF tagit fram, samt länk för att hämta registerutdrag hos Polisen.

Förbundet

Även ledare och tränare som har regelbunden eller direkt kontakt med barn upp till 18 år där Svenska Kanotförbundet är ansvariga ska visa upp ett begränsat registerutdrag. Därför begär förbundet in registerutdrag från samtliga ledare som är aktuella enligt gällande definition. Förbundet har beslutat att rutinen ska genomföras årligen, vilket innebär att aktuella ledare och tränare visar upp ett registerutdrag en gång per år.

Referenstagning

Det är ingen rättighet att vara en ledare inom föreningsidrotten, det är väsentligt att ledarna har goda intentioner och vill alla aktivas bästa. Vid anställning eller rekrytering är det viktigt att samla in referenser på ledarna för att fastställa att de är lämpliga för rollen, inte minst om de tidigare har verkat i en annan förening. Detta gäller alla ledare, oavsett var de kommer ifrån. Det är viktigt att föreningen både begär registerutdrag samt samlar in referenser innan en överenskommelse görs med en ny ledare.

Kontakt

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2023-02-17

Senast uppdaterad: 2023-02-17

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV