Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Värdegrundsarbete

Svenska Kanotförbundets värdegrund, ibland kallad etiska kod eller etiska riktlinje, handlar om de gemensamma och överenskomna grundläggande värderingar som ligger till grund för vår verksamhet. Vi kan göra skillnad genom att tillsammans göra värdegrunden till en naturlig del av svensk kanot – oavsett om du är aktiv, ledare, förälder eller har en annan roll. Det handlar om att se till att det vi säger och gör går i linje med den – varje dag.

Affischer med vår värdegrund

Svenska Kanotförbundets värdegrund med kärnvärdena "Trygg – Hållbar – Stolt – I täten" finns som affischer i A4 och A3. Materialet är fritt att skriva ut och sätt upp på era klubbar. Använd dem gärna för att skapa en diskussion kring vad värdegrunden och dess kärnvärden betyder för er.

Mer information och stöd

På RF–SISU:s sida Förbunds- och föreningsutveckling finns bra information och förslag på hur man kan jobba med inkluderande idrott, bland annat kring värdegrundsarbete.

RF-SISU har även tagit fram ett samtalsunderlag/utbildningsmaterial som vara till stöd för dig och din förening när ni ska prata om och arbeta med värdegrunden – oavsett om ni vill arbeta med föreningens egen eller vår gemensamma värdegrund. Reflektion och dialog kan hjälpa er förening att utvecklas.

RF-SISU hjälper också gärna till som stöd i ert arbete – ni hittar ert RF-SISU distrikt här.

Exempel på frågor att reflektera över och diskutera kring

  • Vad innebär organisationens värdegrund i konkreta beteenden hos era ledare och medlemmar?
  • Hur utformar ni er verksamhet för att efterleva denna värdegrund?
  • Hur ser er organisation till att följa upp verksamheten, det vill säga se att värdegrunden efterlevs?

Kontakt

Vill du veta mer om hur du kan arbeta tillsammans med RF-SISU och utveckla er förening är du välkommen att kontakta oss.

Johan Nilsson
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet kan du alltid kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2024-04-02

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Författare: Helene Ripa

Värdegrundsaffisher A4 – skriv ut och sätt upp på klubben.

 

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV