Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

SÄKERHET att tänka på för paddlaren

Paddling är kul, se till att det också är säkert, för din egen och andras skull. Tänk alltid på din och andras säkerhet när du paddlare. Dessa fyra punkter vill vi trycka extra på.

 • Ta med telefon/nödsändare
 • Träna självräddning
 • Klä dig för att kunna ligga i vattnet en stund, ta med extra ombyte vattentätt packat
 • Ta med dig sällskap

Säkerhetsarbete handlar om kunskaper och åtgärder i främjande, förebyggande och räddning som skapar bättre förutsättningar för säker paddling. Främjande handlar om det som görs för att ge sig goda förutsättningar från början. Förebyggande handlar om riskanalys och riskhantering för att undvika incidenter, medan räddning handlar om att hantera incidenter som inträffat.

Främjande säkerhetsarbete

Genom att förbereda sig inför sin paddeltur ökar säkerheten.

Kunskaper

 • Erfarenhet och kunskap om miljön man befinner sig i och om utrustningen man använder.
 • Att veta av erfarenhet att man har marginalen på sin sida i väntade förhållanden.
 • Kunna genomföra självräddning och kamraträddning i rådande förhållanden.

Utrustning

 • Vattentät mobiltelefon som fungerar att ringa från liggande i vattnet.
 • Extra kläder vattentätt packade.
 • Något att äta och dricka.
 • Kläder anpassade efter miljö och väder.
 • Utrustning för att skapa god synlighet för andra (lampor, reflexer, färgglada kläder).
 • Karta/Sjökort och kompass.

Sällskap

 • Genom att vara minst två kanoter på vattnet skapas möjlighet att kamraträdda.
 • En person kan larma om den andre skulle drabbas av plötsligt sjukdomstillstånd.
 • Det är tryggare och roligare att paddla i sällskap.

Kommunikation

 • Tala om vart ni ska ta vägen och när ni ska vara åter för anhöriga, klubben eller kanotcentral.
 • Ha en god kommunikation i gruppen och se efter varandra. Paddla ihop så att kommunikationskedjan mellan första och sista person är nära.

Plats

 • Kolla väderprognosen och var beredd på snabba väderförändringar.
 • Anpassa turen efter väder, temperaturer och vind.
 • Välj färd efter förmåga och förutsättningar, planera med pauser och ha en reservplan där ni kan ta er till säkerhet vid behov.

Räddning

Räddning handlar om att hantera incidenter som inträffat, tänk på hur du prioriterar innan du börjar din räddningsinsats. Nedan ser du den generella rekommenderade prioritering.

 1. Dig själv
 2. Gruppen
 3. Den nödställde
 4. Utrustning

En annan minnesregel vid incidenter för att inte sätta dig själv i en farlig situation och skapa lite tid att planera är STOP som står för:
S – Stanna
T – Tänk
O – Observera
P – Planera

Utvärdera alltid dina egna färdigheter i räddningsteknik, träna på dina brister och anpassa turen därefter. Ta tillfället i akt och träna kamraträddning och självräddning i de förhållande som ni brukar eller ska röra er i. Behöver du hjälp eller inspiration kan du söka dig till en förening eller godkänd kanotcentral som ofta arrangerar kurser och träningstillfällen i det här.

Säkerhetsplan

Svenska Kanotförbundet har tagit fram ett förslag på hur en säkerhetsplan för aktiviteter kan se ut baserad på konsumentverkets riktlinjer.

Incidentrapportering

Som ett led i vårt arbete med att främja en trygg och säker paddling samlar vi in rapporter om olika incidenter. Fyll gärna i formuläret och hjälp oss att kontinuerligt bredda vår kunskap för att förbättra vårt förebyggande arbete med att göra paddling till en trygg och säker aktivitet. Uppgifterna hanteras konfidentiellt.

Läs mer om incidentrapportering här.
Du hittar formuläret för incidentrapportering här.

Vill du lära dig mer?

Svenska Kanotförbundet erbjuder utbildningar, inspiration och information inom hela bredden av vår verksamhet – oavsett på vilken nivå du befinner dig eller vilken kanot du föredrar att paddla.

Vi rekommenderar även att ni tar del av våra utbildningar för att utveckla dina kunskaper, bland annat kring att leda en trygg och säker verksamhet. Vi har exempelvis två renodlade säkerhetsutbildningar.

Mer om alla våra utbildningar hittar ni här.

Information om paddlingsteknik, räddningsmetoder och säker paddling beskrivs även i broschyren "Råd och tips till dig som vill paddla kanot" Pdf, 2 MB.. Du kan även beställa hem broschyren gratis från Transportstyrelsen här.

Kontakt

Om du har frågor kring säkerhet är du alltid välkommen att kontakta oss.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03


Publicerad: 2022-11-24

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV