Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Inbjudan Levande kanot 2023/24

"Levande kanot" utgör den kanotspecifika delen av utbildningen Tränare 2 i slätvatten. Levande kanot inriktar sig mot träning i åldern 13–16 år det så kallade grund- och uppbyggnadsstadiet. Kanotspecifik träningslära, teknik och besättningsträning är de tre huvudområdena.

Upplägg

Levande kanot startar i september 2023 och löper sedan under ett helt år. Den kommer att integreras med SKF:s breddelitsatsning för ungdomar. Utbildningen löper under ett år i syfte att följa ett helt år med de olika träningsperioderna inklusive planering, genomförande och utvärdering. Utbildningen sker både genom fysiska och digitala träffar (se plan nedan). Mellan träffarna kommer du få uppgifter att utföra med dina aktiva samt ingå i ett tränarnätverk i syfte att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Detaljupplägg

Ett detaljerat upplägg fås i samband med uppstarten 26 september.

Datum

Tid

Aktivtet

Plats

26 sep

kl. 20.00–21.30

Uppstartsmöte alla ledare/tränare/"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

6–8 okt

kl. 18.00 fre–16.30 sön

Breddelitläger 1/"Levande kanot" utbildning

Jönköping

9 nov

kl. 19.30–21.30

Tränarnätverk/"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

24 okt

kl. 20.00–21.30

Kost, del 1 – Kostens grunder för idrottare m. Emma Lindblom

Digitalt – klicka här

14 nov

kl. 20.00–21.30

Kost, del 2 – Timing och måltidsplanering m. Emma Lindblom

Digitalt – klicka här

7 dec

kl. 19.30–20.30

"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

v.03–05


Fysmästerskapen 2024

Hemmaplan

8 feb

kl. 19.30–21.30

Tränarnätverk/"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

27 mar

kl. 19.30–21.30

"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

9–12 maj

kl. 12.00 tor–14.00 sön

Breddelitläger 2/"Levande kanot" utbildning

Jönköping

27 jun

kl. 19.30–21.30

"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

26 sep

kl. 19.30–21.30

Avslut – summering alla ledare/tränare/"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

 

Förkunskaper

Tränare 1

  • Lekande kanot
  • HLR
  • SISU Idrottsutbildarnas utbildning ”Introduktionsutbildning för tränare” alternativt den tidigare ”Plattformen”

Vem kan anmäla sig till Levande kanot?

Alla som uppfyller förkunskapskraven eller har motsvarande kunskaper samt de som är tränare till en aktiv som ansökt till SKF:s Breddelitsatsning Ungdom.

Har ni frågor kring förkunskapskrav kontakta Åsa Eklund.

Anmälan

Anmäl dig senast den senast 15 september 2023, för anmälan klicka här.
Till andra delkursen som arrangeras av SISU Idrottsutbildarna, Grundutbildning för tränare anmäler du dig själv via ditt RF-SISU distrikt. Du väljer själv om du vill gå kursen samtidigt som "Levande kanot" eller när du avslutat den.

Kostnad

Utbildningen "Levande kanot" kostar 3000 kr/person inklusive de båda Breddelitlägren. Resor till lägren tillkommer. Kostnaden faktureras i oktober. Klubben kan söka utbildningsbidrag via Svenska Kanotförbundet på 1500 kr senast 15:e oktober.

Övrigt

Ambitionen är att hålla uppsatta datum i utbildningsplanen med viss reservation för mindre justeringar. De fysiska utbildningstillfällena kommer ske i Jönköping.

Kontakt

Har du frågor om "Levande kanot" eller SKF:s breddelitsatsning är du välkommen att kontakta oss.

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
070-373 48 43 alt. 073-331 19 77


Publicerad: 2023-08-23

Senast uppdaterad: 2023-09-26

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV