Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

SKF Stödprogram senior

Stödnivåer senior

SKF:s intention är att utifrån en gemensam dialog med respektive aktiv/besättningsteam identifiera de stödinsatser som krävs för att ta nästa steg i sin utveckling. I och med att SKF, RF, SPK och SOK satsar på Elitcenter JKPG, och att där bygga upp en god utvecklingsmiljö på lång sikt, kommer det vara vissa fördelar med att utgå från Elitcenter.

Det finns tre stödnivåer – Grund-, Talang- och Toppstöd. Respektive stöd finns i två versioner – en för dem som är antagna på Elitcenter JKPG och en för dem som valt sin hemma- och/eller studiemiljö. Vad som krävs att få respektive stöd presenteras nedan.

Grundstöd

Aktiva som satsar och vill göra jobbet, antingen på hemmaplan eller flytta till Jönköping och vara del av Elitcenter JKPG:s träningsgrupp, men som ännu inte nått upp till de nivåer tränings-, kapacitets- samt prestationsmässigt som krävs för att nå talangstöd.

Talangstöd

Aktiva som visar i ord och handling att de satsar mot internationell elit. Att de har en god träningsbakgrund, kapacitet i linje med utvecklingstrappan och presterar resultat motsvarande landslagstrappans riktlinjer i förhållande till sin ålder. Aktiva som har topp 12 kapacitet på U23 VM. Alternativt aktiva som uppvisar stor potential inom en eller flera områden/delkapaciteter och som med rätt stöd bedöms att kunna nå internationell elitnivå inom ett antal år.

Toppstöd

Aktiva som har A-final kapacitet på WC, EM, VM och OS alternativt medaljkapacitet på U23 VM.

Individuella utvecklingsdialoger

Nytt från och med 2023 är att individuella utvecklingsdialoger komma ligga till grund för det stöd i form av resurser och ekonomi som aktiva i senior och U23-truppen kan ansöka om.

  1. Den aktive gör en skriftlig utvärdering av årets säsong gärna i dialog med sin tränare.
  2. Den aktive blickar framåt och definierar mål för kommande säsong samt jobbar igenom dokumentet "Att bli bäst Word, 39 kB." och utifrån denna summerar utvecklingsområden samt önskemål om stöd – personella som ekonomiska.
  3. I början av oktober kommer en dialog med HPM och/alt landslagsledningen ske angående utvärderingen, utvecklingsområden, lämpligt upplägg och önskemål kring stöd.
  4. Beslut om stödinsats tas senast i mitten av oktober. Observera att stödnivån kommer bli individuell.

Kontakt

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
073-331 19 77 alt 070-373 48 43

 

Publicerad: 2023-09-13

Senast uppdaterad: 2023-11-13

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV