Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Föreningsspåret 2023

Nu är det dags för årets konvent och här hittar du det detaljerade programmet för hela helgen. Programmet kompletteras inför helgen med sal eller lokal.


Fredag

19.30–20.30 Stationsmingel (Olympia)

Här ges det utrymme för mingel, frågor och diskussion med några av förbundets anställda.

 • Dag Johansson – Generalsekreterare på förbundet, klubbtränare och tidigare landslagsaktiv.
 • Helene Ripa – Kommunikatör på förbundet, paralympier i kanot, skidor och simning.
 • Johan Nilsson – Föreningskonsulent på förbundet och klubbtränare med erfarenhet från olika idrotter.
 • Danny Hallmén – Tävlings- & Parakanotutvecklare på förbundet och fd. landslags- och RIG-tränare.
 • Representanter från förbundsstyrelsen – hela styrelsen är på plats under helgen och kommer att finnas med på olika spår.

– –

Lördag

7.00–9.00 Frukost


09.00–10.30 Gemensamt öppningspass (Olympia)

Tre år sen...
2022 fick vi flytta fram konventet, 2021 körde vi helt digitalt via en skärm. Senast vi fick möjlighet att arrangera kanotkonvent enligt plan var 2020. Nu, tre år senare, är vi tillbaka och fyller Bosön med kanotengagemang igen.
Vi öppnar upp och introducerar helgen tillsammans, får en nulägesbild över var kanotförbundets breda verksamhet står idag och vad vi blickar fram emot. Vi vill även ta tillfället i akt och lansera, presentera och beskriva arbetet med en ny, uppdaterad vision och värdegrund.
Ett gemensamt öppningspass där vi vill sätta tonen framåt, vi börjar med helgen vi har framför oss tillsammans.

10.30–11.00 Fika


11.00 Introduktion (Aten 2004)

Johan Nilsson (Föreningsutvecklare) och Danny Hallmén (Tävlings- & Parakanotutvecklare)

11.15–12.15 Tävlingsutveckling (Aten 2004)

Danny Hallmén (Tävlings- & Parakanotutvecklare)
Presentation av det arbete som bedrivits inom Tävlingsutvecklingsprojektet som berör samtliga grenar.

 • Vilka slutsatser och lärdomar kan vi dra av de resultat som kommit fram?
 • Vad tar vi med oss och hur driver vi frågan framåt?

Presentation av det arbete som gjorts inom mångfaldskommitten med checklista för paraarrangörer, ny paracup 2023 och riktlinjer för hur vi tävlar inom para 2023.

12.15–13.15 Lunch

13.15–14.25 Tävling för att rekrytera och behålla (Aten 2004)

Johan Nilsson (Föreningsutvecklare)
Kort presentation av hur vi tävlar idag.

 • Vilka faktorer motiverar individer att vara aktiva inom en idrott?
 • Hur möter vi som sport upp mot det?
 • Hur kan vi bli bättre på att använda tävling som ett verktyg för att rekrytera fler och behålla de som hittar till vår sport, både yngre och äldre oavsett ambitionsnivå?
 • Lägger vi fokus på rätt saker?

Gruppdiskussioner och samtal.

14.30–15.00 RaceManager för utveckling och inspiration av tävling (Aten 2004)

Johan Nilsson (Föreningsutvecklare)
Vi behöver fler tävlingar och fler tävlingsarrangörer, för att underlätta för arrangörer att administrera sina tävlingar har vi under 2022 börjat att använda Racemanager som är ett helt webbaserat tävlingssystem som gör det enkelt att på ett bra sätt administrera även mindre tävlingar. Vi visar kort hur man snabbt och enkelt kan sätta upp och köra en tävling i programmet.

15.00–15.30 Fika


15.30–16.30 Utvecklingsdiskussioner (Aten 2004)

Magnus Mattson-Mårn (Slätvattenkommittén Bredd) och Johan Nilsson (Föreningsutvecklare) leder utvecklingsdiskussioner utifrån dagens olika områden.

 • Kort genomgång av årets tävlingsprogram och hur väl det jackar i erfarenheterna från Tävlingsutvecklingsprojektet, vad kan vi implementera redan i år?
 • Uppfångat under dagen, vi knyter ihop dagens diskussioner och tar detta vidare

17.00–18.00 Fyspass med Lofsan (A-plan)

Lovisa ”Lofsan” Sandström (Ungdomslandslagskapten, PT-kändis och träningsentreprenör) håller ett inspirerande, glädjefyllt och flåsigt fyspass som passar alla. Kom ombytta och redo!

18.45 Middag Matsalen Olympiahuset


20.00–23.00 Mingel Mästarvillan


– –

Söndag

07.00–8.30 Frukost


08.30–09.15 Föreningsstöd och förbundsinformation (Peking)

Johan Nilsson (Föreningsutvecklare)
Presentation av årets bidrag och stöd, viktiga datum och sökbara projekt.

09.15–10.15 Rekrytering av aktiva och ledare – vad gör föreningar som lyckas? (Peking)

Dag Johansson (Generalsekreterare)
Att rekrytera och behålla aktiva/ledare är en given del i all föreningsverksamhet. Utan aktiva medlemmar = ingen verksamhet = ingen förening. Nyrekryteringsverksamheten ser olika ut i olika föreningar.

 • Vilka metoder finns för att lyckas?
 • Vilket stöd och material kan SKF tillhanda hålla?

Gruppdiskussioner samt goda exempel på föreningar som lyckas och arbetar framgångsrikt.

10.45–12.00 Anläggningens betydelse och möjligheter – rapport från Arena vattnet (Peking)

Anette Önerud, projektledare för Arena vattnet
Presentation av projektets senaste år, vad görs, vad är syftet.

 • Vilka intressanta upptäckter har gjorts?
 • Hur ser framtidens vattensportanläggning ut?

Gruppdiskussioner runt vilka behov och drömmar som finns ute i klubbarna, möjligheter och utmaningar. Vilka stöd kan fås hos SKF, RF och andra aktörer.

12.00–13.00 Lunch


13.00–14.45 Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter (Olympia)

Aron Schoug-Öhman – forskare, föreläsare och författare
Aron föreläser utifrån sin bok och sin forskning om hur vi engagerar och motiverar ideella ledare och resurser. Hur vi kan bygga välmående och välfungerande föreningar med engagerade medlemmar.
Workshop runt dialogduken ”Taktiksnack” som tar avstamp i Arons bok.
Goda exempel på föreningar som arbetat med frågan.

Går även att delta digitalt via Teams på följande länk: Klicka här för att ansluta >>

Ladda ner PDF med dialogduken Taktiksnack som används i Workshopen >> Pdf, 97 kB.

14.45–15.00 Gemensam avslutning


15.00 Fika


Varmt välkomna!


Med reservation för felskrivningar och ändringar.

Publicerad: 2023-01-13

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV