Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

SKF:s Antidopingprogram

Svenska Kanotförbundets (SKF) arbetar aktivt med antidoping i syfte att verka för en ren idrott befriad från doping och med fairplay som en ledstjärna. I Svenska Kanotförbundets stagar står det att:

  • 1 kap1 § "Förbundet samt dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar (IF) ska aktivt verka för en dopingfri kanotidrott"
  • 1 kap 2 § "Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri kanotidrott får anses motarbeta Förbundets intressen och kan därför efter särskild prövning uteslutas ur Förbundet."

Syfte och målgrupp

Svenska Kanotförbundets antidopingprogram ska upplysa om rättigheter, skyldigheter och hälsorisker samt ge läsaren en inblick i SKF:s antidopingarbete och ge vägledning i hur man kan förebygga doping ute i verksamheten. Kanotsporten skall vara en ren idrott där alla tävlar på lika villkor, detta gäller inom alla grenar för alla inblandade, aktiva, ledare, tränare och funktionärer.

Förbundets verksamhet omfattar tävlings-, motions-, långfärds-, turist- och rekreationsverksamhet, utbildning samt forskning och utveckling. Alla åldrar innefattas från ungdom till den äldsta veteranverksamheten.

Nulägesanalys

SKF:s arbete mot doping sker i huvudsak i samarbete med Antidoping Sverige och International Canoe Federation (ICF).

  • Tänkbara dopingpreparat inom kanot kan vara alla former av anabola steroider samt olika former av bloddopning.
  • Vi avråder våra aktiva från att använda kosttillskott och rekommenderar istället att äta en väl sammansatt kost.
  • Vi bedömer att de landslagsaktiva generellt är ganska kunniga och försiktiga med mediciner och kosttillskott.
  • Om någon aktiv tror att det föreligger något behov av tillskott rekommenderar vi denne att först ta kontakt med sakkunnig.

Juridiska aspekter

Svenska bestraffningsärenden hanteras av Antidoping Sverige.

Idrottens Dopingreglemente beskriver vad som är brott mot dopingreglerna, vilken bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs.

Bestraffningar

SKF följer RF:s stadgar 13 kap "regler mot doping" samt 14 kap "bestraffningsärenden".
Ekonomiskt skadeståndskrav kan bli aktuellt i form av återbetalning av utgifter som SKF har haft för den som bryter mot dopingreglerna.

Handlingsplan, information och utbildning

Uppdaterad informationen om dopinglistor, antidopingarbete, dispensförfarande, skall finnas tillgängligt på SKF:s hemsida eller via länkar. Målet är att lyfta kunskapsnivån ute i klubbarna kring antidopingfrågor. SKF:s interna utbildningar för funktionärer, ledare och aktiva är även ett bra tillfälle att lyfta antidopingfrågor.

Vaccinera klubben

Ett sätt att sprida information och öka kunskapen exempelvis bland föreningar och klubbar är marknadsföra och uppmuntra föreningar att gå RF:s utbildningsprogram "Vaccinera klubben".

Föreläsningar

Svenska Kanotförbundet ska årligen hålla föreläsning om antidoping i samband med landslagsläger. Landslagsledare ska även årligen delta i antidopingutbildning. Aktiva som är, eller blir, uttagna i nationella vistelserapporteringspoolen ska i oktober varje år utbildas eller uppdateras i rapporteringssystemet.

Antidopingsnack

Antidopingsnack är en handledning för tränare och ledare att stödja sig mot när man ska prata antidoping med sina aktiva. Det kan vara lämpligt att ha snacken i anslutning till träningar eller läger. Det går självklart också att ta upp fler områden vid samma tillfälle. Materialet får användas fritt.

Organisation

SKF:s styrelse har ansvaret för antidopingfrågor inom förbundet. Styrelsen har delegerat ansvaret till kansliet, som sköter information och handlägger dopingfrågor. Vid eventuella dopingfall skall endast av SKF:s styrelse utsedd ansvarig person yttra sig i frågan till media.

Därför har SKF ett eget antidopingprogram

RF:s stadgar, 11 kap, 4 §, punkt 5 står följande: SF skall aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet.

RF-stämman har beslutat att följa världsantidopingkoden och dess standarder. Svensk idrott har implementerat World Anti-Doping Code (WADC) i idrottens Dopingreglemente. För att Svenska Kanotförbundets ska kunna följa koden och bidra till den internationella harmoniseringen är det nödvändigt att det finns en plan för antidopingarbetet.

Uppdatering och revidering

SKF:s antidopingprogram uppdateras kontinuerligt vid behov. SKF:s antidopingansvarige, tillsammans med förbundskaptenerna i de olika grenarna, har ansvaret att följa det nationella och internationella antidopingarbetet och revidera innehållet i detta program om behov finns. I februari varje år ska SKF:s antidopingprogram gås igenom och uppdateras vid behov, exempelvis uppdatera länkarna till vidare information.

Kontakt

Vill du veta mer om Svenska Kanotförbundets arbete kring antidoping vänligen kontakta oss.

Anders Karlsson
anders.karlsson@kanot.com
070-655 62 05

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

 

Publicerad: 2022-12-16

Senast uppdaterad: 2023-11-02

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV