Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Var kan du få hjälp?

Har du råkat ut för någonting i din fritids- eller idrottsverksamhet? Här nedan finns länkar till bra sidor, där du som är ung kan chatta, ringa eller mejla till en stöttande vuxen. Du kan också läsa mer om dina rättigheter och psykisk hälsa, prata även gärna med en vuxen i din närhet för att få hjälp.

BRIS
Till BRIS kan du vända dig för att få prata med någon om sådant som är jobbigt. Du kan chatta, ringa eller mejla till dem. BRIS erbjuder stöd till alla som är under 18 år.

Ditt ECPAT
Hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL för dig under 18 år.

Jourhavande kompis
Jourhavande kompis är chattjouren för alla upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst och du får vara anonym.

Unizons tjejjourer
Här kan du hitta kontaktuppgifter till Unizons tjejjourer runt om i Sverige. Här finns också mycket att läsa om relationer, familj, övergrepp, sexualitet och mycket mer.

Killar.se
En chatt och mejl för dig som ser dig som kille. Här finns vuxna som kan ge dig stöd via nätet.

Suicide Zero
Här kan du hitta fakta om självmord och lära dig mer om hur du kan bemöta någon som mår dåligt.

NSPH
Här kan barn och unga hitta information om vart man kan vända sig om man mår psykisk dåligt och behöver hjälp

Vara nere
Organisationen Mind arbetar med att rusta unga för livet genom att höja kunskapen om psykisk hälsa och ge verktyg för samtal.

UMO
Är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Trygga barnen
För dig mellan 7–15 år som lever i eller har växt upp i en familj där någon vuxen dricker för mycket eller har någon annan form av missbruk. Du kan chatta eller få stödsamtal med en trygg kontakt och delta i grupper och aktiviteter.

Dags att prata om
Är en sida där du kan läsa mer om vad sexuella övergrepp är och var du kan vända dig för att få hjälp eller om du misstänker att någon annan far illa.

Barnombudsmannen – Mina rättigheter
På Barnombudsmannens hemsida kan du lära dig massor om dina rättigheter! Här finns också en chatt där du kan ställa frågor om vad som är rätt och fel.

Kränkt.se
Har du blivit illa behandlad på nätet? På den här sidan får du veta hur du ska göra om du blivit illa behandlad på nätet.

Jag vill veta
Här kan du hitta information om dina rättigheter om du blivit utsatt för ett brott.

Psykologguiden Ung
Här finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa för dig som är ung.

Råd och stöd för ledare och andra vuxna

Här får du som ledare tips på vart du kan vända dig om du är orolig för ett barn eller behöver råd om hur du ska agera eller om du själv mår dåligt. Är du orolig för ett barn och funderar på att göra en anmälan till Socialtjänsten så kan du kontakta Socialtjänsten i den kommun där du bor för att fråga om råd.

1177
1177 kan hjälpa till att bedöma symptom samt ge råd om vart man kan söka vård och stöd.

BRIS Vuxentelefon
Bris har även en vuxentelefon som tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn, såväl svåra som vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.

Måndag–fredag kl. 09.00–12.00
0771-50 50 50

BRIS Stödlinje för idrottsledare
Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam.
077-44 000 42

Rädda Barnen
Organisationen Rädda Barnen har samlat tips och råd till hur du som vuxen kan stötta barn och unga i din närhet på sin hemsida.

Friends
Friends kan ge råd om vad du kan göra i olika situationer kopplade till mobbning och andra kränkningar.

Ledare som lyssnar
Ledare som lyssnar är en gratis webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden som Folkhälsomyndigheten har utvecklat. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Mind
Mind erbjuder medmänskliga samtal med volontärer, anonymt och kostnadsfritt via telefon och chat.


Publicerad: 2023-03-24

Senast uppdaterad: 2023-03-31

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV