Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Träning i praktiken

Denna sida innehåller riktlinjer och träningskoncept för olika åldrar, tips och inspiration kring träning för olika åldersgrupper indelat i olika perioder av året samt inspiration för uppvärmning och nedvarvning. Så småningom kommer det även att finnas en pass- och övningsbank.

Utvecklingstrappa

I träningskonceptet Utvecklingstrappan Pdf, 1 MB. för sprint finns riktlinjer och träningskoncept för olika åldrar. Träningskoncepten anger ramar för olika perioder av året och beskrivs mer utförligt här. Observera att utvecklingstrappan anger en fingervisning om vad som krävs för att prestera på internationell elitnivå. Kanotträning kan bedrivas på många olika sätt och med många olika syften. Utvecklingstrappan kan dock alltid utgöra inspiration för såväl motionären som för den elitaktive.

Åldersanpassad träning

Här finner du som tränare och aktiv tips och inspiration kring träning för olika åldersgrupper indelat i olika perioder av året. De olika träningsförslagen utgår från utvecklingstrappan där träningsåret inleds den första oktober.

Klicka på aktuell period och ålder för förslag på träningsinriktning och tips på pass.
Se inriktningen som tips på vad ni kan göra och använd er egen kreativitet för att komponera egna pass som passar för era aktiva och för era materiella förutsättningar och lokaler.

10–12 år

Period 1: 1 okt–30 nov Pdf, 55 kB.
Period 2 & 3: 1 dec–30 april Pdf, 59 kB.
Period 4: 1 maj–15 sept Pdf, 45 kB.

13–14 år

Period 1: 1 okt–30 nov Pdf, 35 kB.
Period 2: 1 dec–14 feb Pdf, 34 kB.
Period 3: 15 feb–30 april Pdf, 36 kB.
Period 4: 1 maj–15 sept Pdf, 55 kB.

15–16 år

Period 1: 1 okt–30 nov Pdf, 35 kB.
Period 2: 1 dec–14 feb Pdf, 37 kB.
Period 3: 15 feb–30 april Pdf, 37 kB.
Period 4: 1 maj–15 sept Pdf, 57 kB.

17–18 år

Period 1: 1 okt–30 nov Pdf, 21 kB.
Period 2: 1 dec–14 feb Pdf, 39 kB.
Period 3: 15 feb–30 april Pdf, 39 kB.
Period 4: 1 maj–15 sept Pdf, 58 kB.

19–23 år

Period 1: 1 okt-30 nov Pdf, 21 kB.
Period 2: 1 dec-14 feb Pdf, 41 kB.
Period 3: 15 feb-30 april Pdf, 41 kB.
Period 4: 1 maj-15 sept Pdf, 58 kB.

24 år–uppåt

Fortsatt utveckling av tränings- och tävlingsfärdigheter utifrån individuella förutsättningar.

Träningsdagbok

Att dokumentera sin träning i en träningsdagbok är en grundförutsättning för en god progression från ungdom till senior. Det är ett värdefullt verktyg för tränare men även för dig som aktiv. Svenska Kanotförbundet rekommenderar att träningsdagbok introduceras under ungdomsåren för att efterhand bli mer detaljerad och genomarbetad.

Exempel på träningsdagbok Excel, 543 kB.

Tester

En kontinuerlig testverksamhet ger de aktiva möjlighet att verkligen se att deras träning ger resultat. Att genomföra tester med jämna mellanrum gör det även lättare att sätta upp delmål och känna motivation i den vardagliga träningen. Nedan kan du hitta tre olika testpaket.

Övningar

Kanotförbundet har tagit fram ett antal exempel på övningar inom uppvärmning, rörlighetsträning och styrketräning för kanotister. Du hittar övningarna genom länkarna nedan, samt på sidan om uppvärmning och rörlighet för paddlare här.

Uppvärmnings- och rörlighetsövningar

Styrketräningsövningar


Publicerad: 2023-01-17

Senast uppdaterad: 2023-01-17

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV