Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Havskajakledare 1

Det här är det första steget i havskajakledarutbildningarna. Utbildningens syfte och mål är att utveckla de kunskaper en Havskajakledare använder för att leda och instruera nybörjare i lugna vatten, relativt nära land under en tur eller ett kortare teknikpass i grön miljö, samt att kunna assistera vid turer i blå miljö.

Fokus för Havskajakledare 1 är att inspirera nya kanotister till fortsatt paddling. Trygghet och glädje i kajaken är basen tillsammans med fina naturupplevelser. En viktig uppgift för en Havskajakledare 1 är att underlätta för nybörjare att etablera riktiga grundtekniker. Det innebär att kunna instruera grundläggande paddlingsteknik. Utbildningen innehåller också moduler om miljö och säkerhet, som till exempel att kunna förmedla Allemansrättens viktigaste budskap, och

Utbildningen är uppbyggd kring modulerna Teknikens grunder A, Tillämpat ledarskap A, Pedagogik A, Säkerhet A samt Miljökunskap A.

För vem?

Utbildningen riktar sig till havskajakpaddlare som kommit en bit på väg i sin egen paddling och vill guida in fler i paddlingens underbara värld, genom att lära dig leda och instruera nybörjare. För att utvecklas till en kompetent ledare behöver du ta en aktiv roll när du väljer lämpliga förberedelser för att träna och vad du behöver för erfarenheter för att tillgodogöra dig utbildningens innehåll. Havskajakledare 1 är förkunskapskrav för att genomföra examinatorsutbildning för Paddelpassets gula nivå.

Med ett blått paddelpass uppfyller du förkunskapskravet för att gå examinatorsutbildning för grön kajak.

Åldersgräns 18 år.

Förkunskapskrav

Som ledare har du ett ansvar för de som du leder. Du ska kunna hantera olika oväntade situationer, även om du på den här nivån leder grupper på lugna, skyddade vatten med närhet till civilisationen. Du behöver också inneha egna paddlingsfärdigheter så att du kan fokusera på dina deltagare, och för att du ska kunna instruera andra. Därför ska du uppfylla följande kriterier:

Omfattning

24 timmar, upplägget kan variera beroende på utbildare, plats och om den genomförs uppdelad på flera tillfällen eller i en omgång.

Vad innehåller utbildningen?

Här nedan följer några exempel på kursinnehåll uppdelat på de olika modulerna.

Teknikens grunder

 • Lära känna Teknikpyramiden, öva dess delar
 • Identifiera faserna i ett paddeltag och beskriva delarna i effektiv framåtpaddling
 • Använda verktyget Body, Boat, Blade för alla paddlingstekniker på grön nivå

Pedagogik

 • Kunskap och lärande
 • Använda verktyget IDEAS
 • Att skapa ett lärande klimat

Miljö

 • Allemansrätten ur ett ledarperspektiv
 • Koppling friluftsliv och miljömedvetenhet
 • Metoder för miljöfrågorna

Säkerhet

 • Säkerhetsansvar
 • Säkerhetskunskaper för deltagarna
 • Leda med CLAP
 • Räddningstekniker

Tillämpat ledarskap

 • Ledarmodeller
 • Passplanering
 • Introducera, genomföra, avsluta
 • Paddlingsformationer

Ovanstående är bara exempel och kursen innehåller mycket mer.

Instruktörer

Utbildningen hålls av behöriga utbildare som godkänts av Svenska Kanotförbundet. De har lång och gedigen erfarenhet av havskajakpaddling, ledarskap och att utbilda andra. Våra utbildare återfinns både i kanotföreningar, Godkända Kanotcentraler och inom andra organisationer.

Vill du bli Havskajakledare – hitta din utbildare här.

Efter kursen

När du har slutfört utbildningen har du fått en bra grund för att skapa roliga, säkra och inspirerande turer på skyddade vatten där du också kan instruera andra i paddlingsteknik. Du kan också assistera en steg-2-ledare på aktiviteter i miljöer upp till Paddelpassets blå nivå. Att ha en dokumenterad ledarutbildning innebär också att du bidrar till att skapa säkra aktiviteter enligt branschstandard (utbildning är en av flera faktorer i ett förebyggande säkerhetsarbete).

Om du genomfört alla momenten och uppfyller kursmålen får du ett intyg i form av ett plastkort. I och med att du går utbildningen godkänner du att registreras i Kanotförbundets register över personer som genomgått utbildningen. Du kan läsa mer om hur Svenska Kanotförbundet behandlar dina personuppgifter här.


Publicerad: 2022-12-05

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV