Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Havskajakledare 2

Reflektioner från kursdeltagare Havskajakledare 2

– Lite envishet skadar inte, och ödmjukhet, öppenhet och en inställning att det alltid finns nya perspektiv på ”gamla” saker. Det är också viktigt att ha ett sammanhang att träna på, bra kompisar att bolla med, människor som du kan hålla träningskurser för, som är på lagom nivå, säger Anders J Johansson från Kanotföreningen Öresund.

Foto: Anne-Grethe Holt

– Jag upplevde att Havskajakledare 2 fokuserar mer på det pedagogiska än själva ledarskapet. Eftersom jag kände mig hyfsat säker när det gällde ledarskapet, var den största utmaningen att sätta mig in i ett nytt arbetstänk när det gäller analys enligt kanotförbundets pedagogiska modell, säger Sanna Heikura.

Foto: Horisont Kakaj

– Jag känner mig stolt och glad! Vägen dit var bitvis svår och utmanande, men otroligt givande. Man måste vara nyfiken, vilja utvecklas, våga välja bort gamla invanda sätt och istället testa nytt, säger Tomas Hamsten från Insikt Ute, examinerad Havskajakledare 2.

 

Det här är utbildningen för dig som varit ledare ett tag och känner att du vill ta nästa steg för att utvecklas i din ledarroll, och vidga valmöjligheterna för var du tar med dina grupper. Det är en möjlighet att djupdyka i fler metoder och få nya verktyg för att bli en bättre instruktör. Du kommer att instruera kanotister som har med sig viss paddlingsvana och inspirera till fortsatt paddling och underlätta för dina deltagare att etablera riktiga grundtekniker. På den här nivån innebär det att leda säkra och roliga turer och instruera paddlingsteknik, miljö och säkerhet i miljöer och tekniker som omfattas av blått paddelpass.

Utbildningen är uppbyggd kring modulerna Teknikens grunder B, Tillämpat ledarskap B, Pedagogik B, Säkerhet B samt Miljökunskap B.

För vem?

Utbildningen riktar sig till havskajakpaddlare som är på minst Paddelpassets blå nivå när det gäller egna färdigheter och som redan är Havskajakledare 1. Du behöver ta en aktiv roll för att förbereda dig och genomföra utbildningen. Utbildningen sträcker sig över längre tid på jämfört med Havskajakledare 1, och det kräver tid, engagemang och vilja från din sida.

Om du vill bli examinator på blå och röd nivå för havskajak behöver du vara godkänd Havskajakledare 2 och själv ha ett rött paddelpass.

Åldersgräns 18 år.

Förkunskapskrav

Som ledare har du ett ansvar för de som du leder. Du ska kunna hantera olika oväntade situationer, även om du på den här nivån leder grupper i miljöer med närhet till civilisationen. Du behöver också inneha egna paddlingsfärdigheter så att du kan fokusera på dina deltagare, och för att du ska kunna instruera andra. Därför ska du uppfylla följande kriterier:

Omfattning

Kursen omfattar 40 timmar och är uppdelad på två tillfällen med en separat examination. Innan examinationen ska kursdeltagaren genomföra 6 övningstillfällen om 60 minuter med egna deltagare, samt två turer på minst 3 timmar där kursdeltagaren har agerat ledare. Ett av dessa övningstillfällen ska vara observerade av en annan erfaren Havskajakledare.

Vad innehåller utbildningen?

Här följer några exempel på kursinnehåll uppdelat på de olika modulerna.

Teknikens grunder B

 • Teknikpyramiden
 • Body, Boat, Blade
 • Paddeltagen och paddeltagens faser
 • Taktik – hantera vågor, vind, välja väg

Pedagogik B

 • Pedagogiska mål – inspirera till fortsatt paddling, utveckla paddling, grupper och personer
 • Pedagogiska principer – progression, motivation, variation, kommunikation
 • Pedagogiska modeller och metoder – upplevelsebaserat, undervisningsspektrum
 • Metoder för lärande – länka, leken, tävling, inner game, feedback

Miljökunskap B

 • Allemansrätten för kanotister
 • Förhållningssätt till natur och miljö
 • Faktorer som kan bidra till miljöengagemang

Säkerhet B

 • Ledarens säkerhetsansvar
 • Säkerhetsplan
 • Riskanalys, riskhantering
 • Räddningssituationer

Tillämpat ledarskap

 • Ledarmodeller
 • Planera och analysera
 • Introducera och förbereda deltagarna
 • Leda paddlingen

Ovanstående är bara exempel och kursen innehåller mycket mer.

Instruktörer

Utbildningen hålls av behöriga utbildare som godkänts av Svenska Kanotförbundet. De har lång och gedigen erfarenhet av havskajakpaddling, ledarskap och att utbilda andra. Våra utbildare återfinns både i kanotföreningar, Godkända Kanotcentraler och inom andra organisationer.

Vill du bli Havskajakledare – hitta din utbildare här.

Läs mer och ta del av fler reflektioner och tankar från deltagare på Svenska Kanotförbundets utbildning Havskajakledare 2.

Efter kursen

När du har gått utbildningen kan du när du känner dig redo anmäla dig till en examinationshelg. Du har fått med dig fördjupad kunskap om ledar- och instruktörsskapet som du har nytta av både när du jobbar med nybörjare och med mer erfarna kanotister. En godkänd Havskajakledare 2 kan bli examinator för blått paddelpass. Att ha en dokumenterad ledarutbildning innebär också att du bidrar till att skapa säkra aktiviteter enligt branschstandard (utbildning är en av flera faktorer i ett förebyggande säkerhetsarbete).

I och med att du går utbildningen godkänner du att registreras i Kanotförbundets register över personer som genomgått utbildningen. Du kan läsa mer om hur Svenska Kanotförbundet behandlar dina personuppgifter här.


Publicerad: 2022-12-05

Senast uppdaterad: 2024-05-27

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV