Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

FORSKAJAK BLÅ

På denna nivå förväntas man på ett säkert sätt kunna paddla en klass II fors som medlem i en ledarledd grupp. Här ingår att hantera hinder i en klass 2 fors och hjälpa till med räddningar. På denna nivå kan kanotisten anse sig vara en medelgod paddlare, snarare än en nybörjare. Kunskaperna är befästa och utförs till största del på en automatiserad nivå.

Miljö för examinationen

Examinationen ska genomföras under en heldag och under så naturliga paddlingsförhållanden som möjligt. En examination blå nivå ska genomföras på en klass II fors.

Utrustning

Forskajak med dubbelpaddel och kapell. Kajaken ska uppfylla säkerhetsspecifikationerna som anges längre ner i detta dokument och kanotisten ska kunna genomföra alla moment i den kajak som används.

Förkunskaper

Ska inneha paddelpass nivå 2 Grön eller motsvarande, samt ha paddlat ett flertal turer på olika klass II-forsar.

– –

Nedan beskrivs de paddlingstekniska, säkerhetsmässiga och miljömässiga delarna i paddelpasset på blå nivå.

Teknik

Nedan är de paddlingstekniska färdigheter som ska examineras.

Lyfta, bära, sjösätta

Ergonomisk och säker lyft- och bärteknik för att få kajaken från släp eller biltak. Med hjälp om det finns att tillgå. Metoden för att spänna fast kajaken är valfri, så länge knopen/spännanordningen är effektiv och pålitlig. Kanotisten ska kunna sjösätta säkert från en lämplig plats.

Framåtpaddling

Kanotisten ska demonstrera en effektiv framåtpaddlingsteknik genom hela examinationen. Paddeltagen ska vara finslipade, med bra flyt, anpassning och effektivitet. Kanotisten ska uppvisa god hållning och bålrotation samt ha en bra kontroll av kajaken även under fart.

Bakåtpaddling

En effektiv bakåtpaddling både under rak kurs och vid manövrering.

Svänga under fart

Att snabbt kunna svänga kajaken med minimal fartförlust, genom t ex kontring eller med lågt stöd.

Kontring

Kanotisten ska kunna genomföra en sväng där kajaken roterar runt paddeln.

Förflyttning sidledes både stillastående och under fart framåt

 • Vrickningar (”Sculling”): Effektiv sidoförflyttning med riktningsstabilitet
 • Sidodrag (Draw on the move): Kajaken förflyttas i sida under fart framåt, med hjälp av ett sidledsdrag i syfte att undvika ett hinder
 • Statiskt sidledsdrag (Hanging Draw): Som sidledsdrag, men över en längre sträcka. Fören kan komma att behöva hållas aningen vinklad från paddeln för att åstadkomma parallellförflyttningen.

Stöd

 • Kanotisten ska visa upp en variation av tekniker för att hålla balansen i olika situationer. De ska kunna utföras dels för att med ett stöd ta sig upp i balans, dels genom att hålla balansen över tid lite längre tid och stanna kvar på stödet som exempelvis vid en sidosurf.
 • Stöden ska demonstreras med kajaken ordentligt ur balans.

Kantning

 • Kanotisten ska uppvisa god och ändamålsenlig kantkontroll i de olika övningarna.
 • Stanna upp och traversera nedströms.
 • Kanotisten ska klara av att stanna upp farten och ändra sin position i strömmen genom att traversera baklänges för att välja linje och undvika hinder i forsen.

Gå in i bakvatten

Vid ingång i bakvatten ska kanotisten visa god framförhållning och tidig positionering. Farten, vinkeln och lutningen ska vara väl anpassat. Paddeln ska få ett tidigt grepp med en positiv vinkel inne i bakvattnet. Kajaken ska stanna högt upp i bakvattnet.

Gå ut ur bakvatten

Kanotisten ska ta hänsyn till faktorer som strömmens hastighet, bakvattnets storlek, bakvattenlinjen och vart kanotisten vill komma ute i strömmen. Denna manöver ska genomföras från en lämplig startposition, med en lämplig kombination av fart, vinkel och kantning.

Traversera/Färja uppströms

Kanotisten ska kunna ta sig över en kontinuerlig, låg grad ll-fors som är 10 meter bred utan att förlora höjd, eller ett 20 meter brett flöde utan att förlora mer än en kajaklängd i höjd. Det finns i dess mått utrymme för flexibilitet för att ta hänsyn till vattnet på den specifika platsen. Det är viktigt att vinkeln är lämplig och upprätthålls under hela traverseringen/färjningen.

Surfa vågor

Kanotisten ska visa förmåga att ta sig över forsen med hjälp av en liten våg (ca 30 cm).

Paddla in i och ut ur små valsar

Kanotisten ska känna igen en glad vals. Efter att ha identifierat en sådan ska kanotisten kunna paddla in i den och lämna den. Det är viktigare att känna igen en lämplig vals, än att ha förmågan att leka i den.

Stenkontakt

Att vid kontakt med sten luta mot stenen och kanta runt den för att komma förbi.

– –

Säkerhet

Personlig utrustning

 • Flytvästen ska vara CE-märkt och ha en god passform för Kanotisten. Även hjälmen ska vara CE-märkt, vara riktgt fastspänd och ge riktigt skydd för huvudet. Kapellet ska ha en stropp för att kunna lossas effektivt.
 • Kajaken ska ha en total flytkraft som gör att den flyter även när den är vattenfylld med en paddlare. Flytelementen ska vara väl förankrade. Det ska finnas handtag i för och akter som är lämpliga för lyft och räddningar utan att riskera att handen fastnar. Det får inte finnas linor eller föremål som riskerar att man fastnar i kajaken.
 • Klädseln ska vara lämplig med hänsyn till förväntade förhållanden. Vind och vattentät klädsel ska finnas.
 • Kastlina som flyter, samt vara av en sådan tjocklek att den inte skadar simmare eller räddare vid belastning. Inga knutar eller öglor som går att fastna i får finnas.
 • Kniv som är lättillgänglig att få fram och använda med en hand. Trubbig spets och med blad för att skära rep.
 • Första hjälpen som är vattentätt packad och med ett innehåll som matchar kraven i sjukvårdskunskaper, såsom t ex: stoppa blödningar, stukningar, skavsår. Det kan innebära: Första förband, sporttape, sax och plåster.
 • Vindsäck eller motsvarande som skydd från regn och kyla vid exempelvis tillbud och hypotermi.

Kamratkontroll

Kanotisterna ska göra klart att gruppen har relevant utrustning för turen som ska göras.

Roll

Kanotisten ska visa en roll i strömmande vatten. Det är tillåtet att förbereda sig och det räcker att klara den på ena sidan.

Simma i forsen

Paddlaren ska visa både defensive och proaktiv simning i klass II.

Använda kastlina

Visa hur man fångar med armarna uppsträckta, greppar med två händer med repet på motsatt sida om huvudet än där räddaren står samt positionerar sig på rygg i vattnet och väntar med att försöka ställa sig tills man är inne i bakvattnet.

Som räddare att pricka rätt, hålla en stadig kroppsposition och positionering, beakta var personen pendlar in, ta ut extra lina innan kastet och ropa för att få simmarens uppmärksamhet. Kastlinan ska även vara rätt packad

Räddningar och bogseringar

Kanotisten ska demonstrera räddningstekniker från kajaken och agera både simmare som blir räddad och kamrat som räddar.

 1. Bogsera en simmande kamrat 10 m
 2. Bogsera iland en tom, vattenfylld kajak
 3. Tömma en vattenfylld kajak från sin egen kajak
 4. Assistera kamrat att komma tillbaka i sin egen kajak efter kapsejsning. Kanotister i freestyle-kajak kan ta hjälp av ytterligare kanotist för att få mer stabilitet/flytkraft.

Samtliga dessa moment utförs i lätt strömmande vatten eller bakvatten.

Knopar

Kunna knyta och ge exempel på användningsområden för pålstek, dubbelåtta, dubbelt halvslag och två rundtörnar med dubbelt halvslag om egen part.

– –

Teori

Läsa vatten och välja sin linje

 • Se var ”tungan” går, identifiera bakvatten och bakvattenlinje, vals, våg, vågtåg, pour-over, snäll och elak vals, ”strainer”.
 • Kunna beskriva faror miljön.
 • Graderingsskalan för forsar.

Säkerhetsfrämjande

Kunna ge exempel på åtgärder som främjar en säker paddling.

Kommunikation och att paddla i grupp

 • Att kunna resonera kring viktiga principer vid forspaddling i grupp, som att ha koll på sina medpaddlare, bakom och framför sig.
 • Att göra övriga gruppen uppmärksam på när någon simmar.
 • Att bidra till att gruppen väljer en för gruppen och medlemmarna säker linje.
 • Känna till svårigheterna med kommunikation i forsen samt betydelsen av god kommunikation.
 • Vara bekant med ett par vanliga tecken, så som för att samlas, köra, håll höger, håll vänster, Ok, till bakvatten.

Sjukvård

 • Första hjälpen
 • Hypotermi

– –

Miljö

Miljöbeteende

Kanotisten ska visa gott exempel på hur man beter sig vid landstigning och sjösättning, när man passerar känsliga områden samt djur eller fågelliv, när man lagar mat och diskar samt hantering av skräp och toalettbesök.

 • Kanotisten ska kunna uppmärksamma och förebygga potentiellt störande beteenden.
 • Tvätta utrustning mellan vattendrag för att inte sprida kräftpest eller laxparasiter.
 • Respektera fiskare och andra intressenter.
 • Tillträde för ilägg och upptag: Ta reda på lokala överenskommelser och respektera hemfriden.

Naturkänsla

 • Kanotisten känner sig lugn och trygg i denna miljö, på, i och under vattnet.
 • Paddlaren har mött naturen i sköna stunder och även konfronterats med besvärliga miljöer som ställt högre krav på personens förmåga att hantera mötet med naturen i form av regn, vågor och kyla.
 • Kanotisten kan reflektera kring hur naturupplevelser har påverkat och påverkar personens relation till naturen.
 • Kanotisten kan även reflektera kring och beskriva sitt eget förhållningssätt till naturen.

Faktakunskaper

Kanotisten som ska examineras på nivå 3 ska ha en relativt god kännedom om Allemansrätten, tillträde och praktiska naturskyddsfrågor. Dessutom förväntas att kanotisten har några ytliga kunskaper om till exempel växter och djur, kulturhistoria i aktuellt område, geologi eller ekologi.

 • Kanotisten ska kunna resonera kring den miljöpåverkan vi kan ha som kanotister och vara proaktiv för att minimera den påverkan vi har, på vägen till paddlingen, under paddlingen och efter paddlingen.
 • Utifrån att man som blå paddlare förväntas ha utvecklat en medvetenhet som sträcker sig från det lokala till det regionala och mer långsiktig miljöpåverkan ska denne även kunna redogöra för någon miljöpolitisk fråga som påverkar de vatten man vanligtvis paddlar i.


Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV