Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

KAJAK GRÖN

Utveckling!
Grön nivå är en fas av övning, där kanotisten repeterar sådant hen lärt sig och etablerar driv och flyt i paddlingen. Genom en medveten uppmärksamhet på utförandet övas färdigheterna för att gå mot automatisering. Genomförandet blir ibland fel och det är utmanande att göra flera saker samtidigt och att länka olika paddeltag.

För vem?

Den gröna nivån är för dig som vill utveckla dina grundkunskaper. Det är en bra nivå för dig som paddlar under sommaren i relativt skyddad skärgård, kustnära, i sjöar och åar. Med kunskaper på grön nivå blir din paddling mer effektiv och turen blir än mer njutbar. Att gå en kurs är det bästa sättet att få en bra grund för fortsatt grön träning.

Examination

Det ska gå minst en natt mellan kurs och examination, för att visa att dina kunskaper är befästa och förankrade i långtidsminnet. Paddelmiljön ska vara relativt skyddad, och vädret ska inte påverka kajaken med vind, strömmar eller vågor. Vindstyrka max 3 m/s. Vill du examineras för grönt paddelpass rekommenderas att du har gult paddelpass och att har gått en kurs mot grönt paddelpass, men det är inget krav för att delta i en Grön examination.

För att delta i en examination förväntas du inte bara ha paddlat en del innan utan bör också ha paddlat med rätt fokus och medvetenhet kring lämplig teknik för att kunna utvecklas till grön nivå. Detta betyder att även kanotister som paddlat flera år fortfarande kan ha kunskapsluckor och brister som gör att de inte uppfyller kraven för grön nivå. Som kandidat är det bra att sätta sig in i vilka förväntningar som finns på nivån och vilka moment som ingår i grönt paddelpass.

Ett grönt paddelpass är förkunskapskrav för att gå utbildningarna Havskajakledare 1 eller Kanadensarledare 1. För den som har en steg-1 kajak- eller kanadensarledarutbildning inom Friluftsfrämjandet är ett grönt paddelpass förkunskapskrav för att bli gul examinator.

– –

Teknisk standard

Nedan listas och förklaras de moment som ingår i Grönt Paddelpass.

Lyfta, bära, lägga i, stiga i och ur

 • Anpassa sits och fotstöd till sin kropp och förstå varför man ska göra det
 • Visa god och säker lyft- och bärteknik, där benen och inte ryggen används mest och med tyngden nära kroppen. Hjälp rekommenderas vid lyft då kajaken ska bäras.
 • Kajaken ska läggas i vattnet med hänsyn till förhållande som till exempel vind, strandlinje och bryggor.
 • Paddeln finnas finnas inom räckhåll när kanotisten sätter sig i kajaken. Paddeln kan även användas som hjälp för att komma i kajaken.
 • Visa kontroll vad gäller utrustning och balans vid sjösättning
 • Hantera kajaken, paddeln och övrig utrustning med respekt så att den inte går sönder men även för att få ett förhållningssätt till sin omgivning där det är naturligt att visa hänsyn.
 • Visa att hen kan gå i och stiga ur sin kajak på ett lämpligt, kontrollerat och säkert sätt vid en strand och vid en brygga

Framåtpaddling

Minst 200 meter plus tydlig fartökning som varar i ca 50 meter

Kroppen

 • Upprätt, naturlig sittställning
 • Blicken riktat framåt i färdriktningen
 • Tydlig rotation i bålen från isätt till upptag
 • Benrörelse och horisontell höftförskjutning i sitsen närkajakmodellen så tillåter
 • Lämpligt handavstånd på paddeln (anpassad efter typ av paddel)
 • Raka handleder
 • Lätt böjda armbågar
 • Axlarna avslappnade och öppna upp bröstkorg
 • Aktivt fot- och benarbete för överföring av energin från kroppen till kajaken
 • I havskajak: förstå förhållandet mellan att vara fast med knän och höfter mot kajaken för kantkontroll och sitta löst för ökad rörlighet i ben och höft

Kanoten

 • Riktningsstabil kurs (god användning av roder när det finns på kajaken)
 • Minimalt med gungningar från sida till sida och i trimriktning

Paddeln

 • Isätt långt fram i positiv vinkel
 • Isätt långt fram och nära kajaken med hjälp av bålrotation och höftförskjutning
 • Hela paddelbladet under vattenytan
 • Upptag i tid, avsluta kraftinsats när bladet får en negativ vinkel

Bakåtpaddling

Kontrollerad paddling 25 meter

Kroppen

 • Upprätt, naturlig sittställning
 • Titta regelbundet bakåt över axeln dit man skall
 • Tydlig rotation i överkroppen

Kanoten

 • Riktningsstabil kurs
 • Minimalt med gungningar från sida till sida och fram och bak

Paddeln

 • Isätt långt bak och nära kajaken med hjälp av bålrotation och höftförskjutning
 • Hela paddelbladet under vattenytan
 • Bladets baksida blir nu drivsida
 • Upptag i tid

Stanna

När kajaken paddlas med god fart ska den kunna stannas och börja röra sig i motsatt riktning inom fyra tag, både vid framåt och bakåtpaddling.

Kroppen

 • Upprätt, naturlig sittställning
 • Tydlig rotation i bålen
 • Löst grepp om paddeln
 • Raka handleder
 • Armbågar i ca 90 graders vinkel (för styrka) riktade nedåt

Kanoten

 • Stabilitet (Kajaken ska hålla sig någorlunda på samma linje före, under och efter riktningsbytet)

Paddeln

 • Skaftet relativt lågt och även närmare kroppen än vid framåtpaddling i och med de mer än vanligt böjda armbågarna
 • Hela paddelbladet under vattenytan för maximal effekt (även om första stopp-tagen kan vara mer ytliga för att minska belastningen på kroppen)

Svänga och vända med svep

Svepet kan användas för att göra en vid och öppen sväng, eller en tvärare vändning.

Kroppen

 • Upprätt, lätt framåtlutad sittställning, eller mer framåtlutad för snävare vändning
 • Blicken riktad dit man ska
 • Tydlig rotation i bålen
 • Handavstånd på paddeln (anpassad efter typ av paddel)
 • Armbågar lätt böjda med axlarna avslappnade och stängda
 • Aktivt fot- och benarbete med bra överföring av energin från kroppen till kajaken

Kanoten

 • Kajaken ska göra en tydlig jämn sväng
 • Gärna kantning om kajaken är designad för att kantas

Paddeln

 • Isätt långt fram, vid fören, respektive långt bak vid aktern för backsvep
 • Hela bladet under vattnet
 • Bladet fästs i vattnet i det yttre läget, det är kajaken som rör sig i en båge bort från blade

Vända på plats

Kanotisten ska vända kajaken på plats, utan att förflytta sig nämnvärt framåt eller bakåt. Lämplig teknik för detta är att växla mellan framåtsvep och backsvep. Kriterier för effektiv teknik är samma som för beskrivningarna av svep som används för att vända kajaken.

Kanta och luta

Kanotisten kan separera mellan att kanta och luta i kajaken.

Kroppen

 • Upprätt, naturlig sittställning
 • Kanta genom att vicka från sida till sida med rörlighet i höften, så att kroppen befinner sig i balans med kajaken
 • Luta kroppen till gränsen av kanotens balanspunkt

Kanoten

 • Vickar sida till sida utan att kapsejsa
 • Kandidaten ska kunna hålla kanoten statiskt på sida under kantning

Återfå balansen med lågt stöd

gt stöd kan användas för att stabilisera balansen i en rank kajak, eller för att räta upp en kajak som håller på att välta.

Kroppen

 • Upprätt, naturlig sittställning
 • Handavstånd på paddeln (anpassad efter typ av paddel)
 • Paddelskaftet in mot magen och armbågar riktade uppåt
 • Tydlig höftknyck efter paddelbladets tryck mot vattnet

Kanoten

 • Kantning av kanoten så den kommer över tippgränsen (i en rank slätvattenkajak räcker den obalans som redan finns)
 • Låga stödet häver tippningen så att kajaken återfår balansen

Paddeln

 • Paddelbladet platt mot vattenytan och baksidan av paddelbladet mot vattnet
 • Horisontalt skaft
 • Paddeln riktad rakt ut, 90 grader, från kajaken

Sidoförflyttning

Sidoförflyttningar kan göras på flera sätt och kandidaten kan uppmuntras att utforska olika metoder, som skopningar, vrickningar och T-drag. Minst fem meter i sidled åt båda hållen med bibehållen stabil kurs på kajaken.

Kroppen

 • Upprätt sittställning (hellre lite framåtlutad än bakpå)
 • Blicken riktat dit man ska
 • Tydlig rotation i bålen
 • Tryck med foten mot fotstödet på paddelsidan
 • Höftförskjutning i sitsen så att överkroppen vänds mot paddelsidan
 • Handavstånd på paddeln (anpassad efter typ av paddel)
 • Löst grepp om paddeln
 • Händerna parallellt över varandra, övre handen inte högre än pannhöjd
 • Armbågar riktade nedåt och axlarna avslappnade och stängda

Kanoten

 • Kanoten förflyttar sig jämnt och stabilt i sidled
 • Kanoten kan kantas mot eller från paddelsidan för att minska vattenlinjen

Paddeln

 • Paddelskaftet så vertikalt som möjligt för god effekt, mer horisontellt för att få stöd till balansen i rank kajak
 • Paddelbladet skall ha en ändamålsenlig vinkel i förhållande till det paddeltag man väljer att använda under sidoförflyttningen

Sväng med lågt stöd

Kajaken ska svängas medan den rör sig. Svängen introduceras med korta, effektiva sveptag på motsatt sida , följt av lågt stödtag och lutning in i svängen.

Kroppen

 • Lågt-stöd-position
 • Något framåtlutad, samt lutar inåt svängen
 • Blicken vänd i svängens riktning

Kajaken

 • Gör en lugn och stabil sväng genom kanotistens paddeltag
 • God kantning under sveptagsfasen (anpassas efter kajakmodell)

Paddeln

 • Lågt stöd-position i rät vinkel mot kajakens långsida
 • I nivå med eller strax framför höften
 • Skaftet parallellt med vattenytan (så mycket som kajakens form tillåter)
 • Baksidan av paddelbladet mot vattenytan

Hålla rak kurs med akterroder

Akterroder syftar till att korrigera kajakens riktning med minimal bromsning (men utan att samtidigt skapa framåtdrivande kraft). På grön nivå räcker det att hålla ett akterroder för att upprätthålla riktningen rakt fram.

Kanoten

 • Kanotisten ska kunna hålla kanoten i rak kurs med akterrodret

Kroppen

 • Upprätt position
 • Kroppen roterad åt paddelsidan

Paddeln

 • Skaftet längs med utsidan av kajaken
 • Hela bladet i vattnet
 • Bladets vinkel neutralt med bladkanten pekande rakt upp

Styra med roder

En kanotist som har en kajak med roder ska även kunna använda det vid paddling framåt för att korrigera kursen utan avbrott i paddlingen.

Lägg kajaken säkert eller knyt fast den

 • Vid landstigning ska kajaken läggas upp tryggt på land eller knytas fast med rep eller bogserlina så den inte kan flyta i väg (tänk på ev. svallvågor från passerande båtar)
 • Vid avslutad paddling ska kajaken läggas på plats vid kanotförrådet eller fästas säkert på biltak/kanotsläp.

– –

Progression

De tekniker som hör till progression introduceras inför kanotistens utveckling mot nästa nivå. Det finns inga krav på kvaliteten i genomförandet, och kanotisten kan behöva instruktioner anpassat efter hens behov. Momenten ska genomföras, men ligger inte till grund för resultatet av examinationen (godkänd eller inte godkänd).

Hålla balansen genom lågt stöd med vrickningar (eng. Sculling)

Lågt stöd med hjälp av vrickningar är en färdighet som utvecklar kanotistens känsla för bladet och som även kan vara användbart för att häva obalans.

Lågt stöd kan användas för att stabilisera balansen i en rank kajak, eller för att räta upp en kajak som håller på att välta.

Kroppen

 • Upprätt, naturlig sittställning
 • Lutad utanför kajakens balanspunkt för att kunna få stöd från bladet på vattnet
 • Paddelskaftet in mot magen och armbågar riktade uppåt

Kanoten

 • Kantning av kanoten så den kommer över tippgränsen (i en rank slätvattenkajak räcker den obalans som redan finns)
 • Låga stödet häver tippningen så att kajaken återfår balansen

Paddeln

 • Paddelbladet platt mot vattenytan och baksidan av paddelbladet mot vattnet
 • Horisontellt skaft

Återta balansen med högt stöd

Kroppen

 • Upprätt, naturlig sittställning
 • Handavstånd på paddeln (anpassad efter typ av paddel)
 • Paddelskaftet in mot bröstet och armbågar riktade nedåt
 • Huvudet ned först och upp sist
 • Tydlig höftknyck efter paddelbladets tryck mot vattnet

Kanoten

 • Kantning av kanoten så den kommer över tippgränsen

Paddeln

 • Paddelbladet platt mot vattenytan med drivsidan nedåt
 • Skaftet 90 grader ut från kanoten

Sidoförflyttning under fart

En parallellförflyttning under fart kan göras för att flytta kanoten intill eller ifrån ett föremål. Det kan göras med ett enda sidotag, som en skopning, eller genom att använda paddeln som ett roder placerat vid sidan av sittbrunnen.

Kanoten

 • Fart framåt
 • Parallellförflyttning under paddeltaget

Kroppen

 • Upprätt sittposition med kroppen roterad mot paddelsidan
 • Armbågar i 90 grader och riktade nedåt, den övre handen och armbågen ska inte vara över axeln pg a skaderisken
 • Vid en skopning är undre armen lätt böjd vid isättet, för att nå ut åt sidan och sedan kunna dra kanoten mot paddeln

Paddeln

 • Vertikalt skaft, helt utanför kajaken
 • Hela bladet under vattnet
 • Isätt bakom sittbrunnen, varefter bladet för framåt och skaftet blir vertikalt
 • Bladvinkeln öppnas försiktigt från neutralt till att fånga vattnet och få en effekt
 • När kajaken tappar fart förflyttas bladet framåt för att upprätthålla parallell sidoförflyttning
 • Vid en skopning görs isättet vid kanotens rotationspunkt

Stävräddning

 

– –

Säkerhet

Personlig utrustning

 • Kandidaten måste bära godkänd flytväst som sitter bra på kroppen
 • Kajak och paddel som passar kandidaten i storlek och som är lämpad för examinationen
 • Kläder efter luft- och vattentemperaturen
 • Kandidaten får gärna ha med sig ett extra ombyte vattentätt packat i kajaken
 • Lämpliga skor för paddling
 • Säkerhetsutrustningen kan inkludera hjälm
 • Personligt skydd som keps, solglasögon mm. om förhållande kräver det
 • Kandidaten skall känna till betydelsen av att kunna kalla på hjälp vid behov (ex mobiltelefon vattentätt packad i flytvästen
 • Visselpipa

Vattenvana

Kanotisten ska uppvisa ett lugn och en trygghet när hen hamnar i/under vattnet.

Självräddning

Kanotisten uppmanas välta, samla ihop utrustning och ta sig upp i kajaken för fortsatt färd, alternativt simma till land, tömma och sedan ta sig i kajaken igen.

lta, simma iland och tömma

 • Kapsejsa på djupt vatten
 • Behålla ett lugn
 • Hålla i paddeln, eller lägga fast den i den rättvända kajaken
 • Hålla kontakt med kajaken under hela räddningen (släpp den inte)
 • Inte tappa bort utrustning
 • Simma i land
 • Tömma kajaken

Självräddning djupt vatten

Självräddningen kan genomföras med flottör om kanotisten har med en sådan, alternativt genom Cowboy-räddning/”Ladder”-tekniken. Valfri metod är godkänd, så länge kandidaten kommer tillbaka i kajaken och kan fortsätta paddlingen.

 • Kandidaten ska kunna påkalla hjälp liggande i vattnet, t ex med mobiltelefon
 • Hålla kvar kajak och paddel
 • Ta sig i kajaken
 • Tömma kajaken på vatten
 • Fortsätta paddling

Kamraträddning

Räddning på djupt vatten, både vara den som räddar och den som blir räddad.

Den som blir räddad

 • Behåll lugnet, ropa på hjälp, håll kvar i paddeln och kajaken
 • Lyssna på den som ska rädda och följ dennes instruktioner
 • Håll alltid fast i sin egen eller räddarens kajak. Paddeln kan överlämnas till räddaren.
 • Behåll låg tyngdpunkt under uppstigningen

Den som räddar

 • Bedöm om det är säkert för sin egen skull att hjälpa den nödställde
 • Skapa kontakt och kommunicera kontinuerligt med den som kapsejsat
 • Töm kajaken på vatten
 • Assistera uppstigningen
 • Säkerställ att den andre är helt återställd och kapabel att fortsätta paddlingen innan taget om denne släpps

Känn till din kapacitet och håll dig inom dessa ramar

Denna säkerhetspunkt handlar om att synliggöra riskmedvetenhet och förmåga att bedöma sin egen förmåga i relation till olika situationer.

– –

Miljö

Respektera naturen

 • Kandidaten ska ha grundläggande kunskaper om allemansrätten som rör paddling
 • Kandidaten ska ha kunskap om hur man får information om skyddad natur
 • Uppträda med bra exempel som examinator och inspirera kandidaterna (ex. plocka med sig andras skräp hem)

Följ principerna om Fair Play vid träning och tävling

 • Kandidaten kan ge exempel på gott bemötande
 • Kandidaten kan resonera kring hur olika problematiska situationer i samband med träning och tävling kan lösas

Publicerad: 2022-11-22

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV