Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

sup GRÖN

Utveckling!
SUP-paddlaren på grön nivå har fått mersmak på paddling. Grunderna i teknik, säkerhet och miljö är på plats och det är nu dags att utveckla dessa för att fullborda goda grunder. Utveckling, glädje och känsla utgör nyckelord för den här nivån och symboliseras väl av ett av målen som handlar om att finna ett driv i paddlingen snarare än koncentration på de enskilda paddeltagen.

Utrustning

Uppblåsbar eller hård SUP-bräda, rätt typ av leash för ändamålet. Flytväst väl anpassad för ändamålet, lämplig klädsel, paddel.

Genomförande

Examinationen genomförs på lugnt vatten. Den kan genomföras både på sjö, hav å eller älv. Vid strömmande vatten ska det vara under klass 1 förhållande. Examinationen genomförs under en kortare tur på minst 2 timmar.

– –

Teknik

Lyfta, bära och lägga i

 • Paddlaren ska på ett säkert sätt kunna lyfta och bära sin bräda till vattnet. Rekommenderat är att bära med fenorna först för bästa kontroll med hänsyn till omgivningen. 
 • Paddlaren ska kunna lägga i både vid brygga och strandkant. Vid iläggning visas medvetenhet till 3-1 regeln. (Ställ dig ej upp förrän du är 3 meter från bryggan/stranden och har 1 meter djup)

Balans / Trim / Fotposition

 • Paddlare ska visa god balans på brädan och kunna förflytta sig både framåt och bakåt. Paddlaren ska ha förståelse för hur trim påverkar brädan och använda det till sin fördel.
 • Paddlaren ska kunna stå i olika fotpositioner (Basic, surf, T-toe)

Framåtpaddling

 • Paddlaren ska visa förmåga att kontrollera brädan så att den går framåt i en rak linje minst 200 meter. Vissa avvikelser från den raka linjen är tillåtna men brädan ska föras framåt i rätt riktning utan att pendla för mycket från sida till sida. Under de 200 meterna ska paddlaren kunna paddla 50 meter i sträck utan att byta sida med hjälp av lämpliga tag.
 • Paddlaren ska visa en stabil position med lätt böjda knä och en rotation i överkroppen under hela sträckan.

Stopp

 • Paddlaren ska efter en tydlig tempoökning (full fart) kunna stanna sin bräda inom en brädlängd.

Sveptag, rotera 360 grader på stället

 • Paddlaren ska vända sin bräda 360 grader på stället utan att flytta sig framåt. Paddlaren ska under vändningen visa en variation av svep, drag och förlängda svep. Hen ska visa en god balans under hela vändningen.
 • Paddlaren ska visa en förståelse för hur trim av brädan påverkar svängen och kunna använda det till sin fördel.
 • Paddlaren ska kunna genomföra en Pivot-turn där en viktförflyttning bakåt är tydlig.

Bakåtpaddling

 • Paddlaren ska kunna förflytta brädan två brädlängder bakåt utan att vända sig själv om på brädan. Brädan ska förflyttas bakåt, dvs med fenorna först.

Svänga under fart

 • Paddlaren ska kunna svänga sin bräda åt båda hållen under förflyttning framåt med hjälp av:
  – Sveptag
  – Förlängda sveptag (kryssdrag + svep)
  – Drag
  – Kryssdrag
  – Pivot-turn
 • Paddlaren ska visa en förståelse för hur trim av brädan påverkar svängen och kunna använda det till sin fördel.

Stöd

 • Paddlaren ska kunna visa ett högt eller lågt stöd för att återfå balansen.

Sidledsförflyttning

 • Paddlaren ska kunna förflytta sin bräda en brädlängd i sidled (ca tre meter)

– –

Säkerhet

Förutom en tangering av den första och gula nivån, vad gäller personlig skyddsutrustning och vattenvana ingår på grön nivå olika räddningstyper.

 • Personlig säkerhetsutrustning
 • Leash
 • Vattenvana
 • Självräddning
 • Räddning
 • Bogsering
 • 3-1 regeln
 • För att undvika att skada oss vid ett eventuellt fall, vill vi vara 3 meter från iläggningspunkten och ha minst 1 meter djupt vatten innan vi ställer oss upp.
 • Paddlaren ska visa minst två varianter att bogsera en annan bräda 30 meter. Minst en variant ska vara utan leash.
 • Paddlaren ska genomföra en räddning av en annan medvetslös person och paddla den personen in till land (eller motsvarande sträcka).
 • Paddlaren ska kunna vända sin bräda och ta sig upp igen efter att ha trillat i på djupt vatten.
 • Paddlaren visar trygghet när hen hamnar i vattnet
 • Paddlaren är rekommenderad att använda leash men ska känna till för- och nackdelar med det och veta vilka förhållanden vi vill använda det i. Det finns olika typer av leash, och det är viktigt att typ av leash väljs efter miljö och eventuella risker. Mer information kan du läsa till exempel på British Canoeings sida om leash för SUP.
 • Paddlaren måste bära flytväst samt lämplig utrustning och kläder för rådande förhållande.

Personlig skyddsutrustning

Flytväst väl anpassad för ändamålet, lämplig klädsel.

– –

Miljö och Uppförande

Paddlaren ska känna till och visa förståelse för Allemansrätten. Om paddlaren ska paddla i andra områden/länder ska de uppdatera sina kunskaper så at de känner till där gällande bestämmelser.

Paddla med sällskap

Att vara minst två kan vara livsavgörande vid väderomslag, skada etc.

Färd efter förmåga

Känn till din egen kapacitet och håll dig inom gränsen för den.

Risker i områden du paddlar i

Känn till riskerna som finns förknippade med den omgivningen du paddlar i. Både när det kommer till båttrafik, och hur vågor, vind och strömmande vatten påverkar oss.

Respektera alltid naturen

Vi är gäster i naturen. Visa hänsyn och uppträd utan att störa och förstöra. Målet är att alla paddlare känner att det är en självklarhet.

– –

Teoretisk kunskap

Väderprognos

Paddlaren ska med hjälp av en väderprognos kunna berätta hur de förhållande skulle se ut i rådande område.

Planera en tur

Paddlaren ska kunna planera en tur i rådande förhållande. Planeringen ska innehålla information utrustning, rutt och riskanalys.

– –

Examinator

För att vara examinator på grön nivå krävs genomförd egna färdigheter på minst blå nivå, tränar/ledarutbildning steg 1 och godkänd examinatorsutbildning.


Publicerad: 2023-03-13

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Författare: Katinka Ingves

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV