Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Inbjudan UNGDOM 2023/24

På den här sidan hittar du inbjudan kring SKF:s breddelitsatning för ungdomar 14–16 år, även kallat "Sprint- & Maratonteamet Ungdom 08–09".

Vilka kan anmäla sig till breddelitsatsningen?

Alla aktiva födda 08–09 som uppfyller följande kriterier är välkomna att anmäla sig.

1. Ha förmåga att hantera en tävlingskanot i K1 och K2 i varierande väderförhållanden.
2. Klarar av att träna 2 pass per dag på ett helgläger samt tränar 4–8 pass i veckan kontinuerligt.
3. Är nyfikna på en framtida kanotsatsning.
4. Skriver alternativt börjar skriva träningsdagbok från den 1 okt 2023.

Aktivas plan

De aktivas huvudaktiviteter är följande:

  • Två breddelitläger ett på hösten och ett på våren.
  • Inspirationsföreläsningar/utbildningsinsatser digitalt under höst och vår.
  • Fysmästerskapen.

Den aktive placeras till den lägerregion (norr, mitt, syd) som ligger närmast sin boendeort.

Datum

Tid

Aktivtet

Plats

26 sep

kl. 20.00–20.45

Uppstartsmöte

Digitalt – klicka här

29 sep–1 okt

kl. 18.00 fre–16.30 sön

Breddelitläger 1 Mitt

Nyköping

6–8 okt

kl. 18.00 fre–16.30 sön

Breddelitläger 1 Norr och Syd

Norr (Luleå), Syd (Jönköping)

24 okt

kl. 20.00–21.30

Kost, del 1 – Kostens grunder för idrottare m. Emma Lindblom

Digitalt – klicka här

14 nov

kl. 20.00–21.30

Kost, del 2 – Timing och måltidsplanering m. Emma Lindblom

Digitalt – klicka här

29 nov

kl. 20.00–21.00

Föreläsning Joakim Lindberg

Digitalt – klicka här

v.03–05


Fysmästerskapen 2024

Hemmaplan

24 jan

kl. 20.00–21.00

Föreläsning Martin Nathell

Digitalt – klicka här

16 apr

kl. 20.00–21.30

Kost, del 3 – Kost under tävling

Digitalt – klicka här

9–12 maj

kl. 12.00 tor–14.00 sön

Breddelitläger

Norr (ej fastställt), Mitt (Vaxholm), Syd (Växjö)


Kostnad aktiva

Breddelitsatsningen kostar 1600 kr/person och inkluderar båda Breddelitlägren. Det som ej inkluderas är resa till och från lägren.

Betalning sker via Swish till 1231532092, ange för- och efternamn som meddelande, alternativt att klubben sätter in deltagaravgiften på BG 5836-7640, ange för- och efternamn på de personer som anmälan avser senast 15 sep.

Anmälan aktiva

Anmäl dig som aktiv på länken senast 15 september 2023.
Klicka här för anmälan här.

– –

Ledar/tränarplan

Ledarna/tränarna till de aktiva startar i och med satsningen ledarutbildningen ”Levande kanot” alternativt erbjuds vara med på tränarnätverksträffarna, de utbildningstillfällen som erbjuds samt möjlighet att delta på lägren till självkostnadspris.

Ledarutbildningen löper under ett år i syfte att följa de olika träningsperioderna och genomförs via två fysiska träffar, de två breddelitlägren samt via digitala träffar.

Datum

Tid

Aktivtet

Plats

26 sep

kl. 20.00–21.30

Uppstartsmöte alla ledare/tränare/"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

6–8 okt

kl. 18.00 fre–16.30 sön

Breddelitläger 1/"Levande kanot" utbildning

Jönköping

9 nov

kl. 19.30–21.30

Tränarnätverk/"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

24 okt

kl. 20.00–21.30

Kost, del 1 – Kostens grunder för idrottare m. Emma Lindblom

Digitalt – klicka här

14 nov

kl. 20.00–21.30

Kost, del 2 – Timing och måltidsplanering m. Emma Lindblom

Digitalt – klicka här

v.03–05


Fysmästerskapen 2024

Hemmaplan

8 feb

kl. 19.30–21.30

Tränarnätverk/"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

27 mar

kl. 19.30–21.30

"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

9–12 maj

kl. 12.00 tor–14.00 sön

Breddelitläger 2/"Levande kanot" utbildning

Jönköping

27 jun

kl. 19.30–21.30

"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här

26 sep

kl. 19.30–21.30

Avslut – summering alla ledare/tränare/"Levande kanot" utbildning

Digitalt – klicka här


Anmälan ledarna och tränare

Mer information och anmälan till kring "Levande kanot" klicka här.

Kontakt

Har du frågor om satsningen är du alltid välkommen att kontakta oss.

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
070-373 48 43 alt. 073-331 19 77


Publicerad: 2023-11-28

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV