Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Projektstöd Inkludera och engagera 65+

Det här stödet riktar sig till föreningar vill inkludera och öka engagemanget hos 65+ i föreningens verksamhet.

Inkludering av 65+ och ökat engagemang = win-win

Projektstödets syftar till att inkludera och öka engagemanget hos 65+ i föreningens verksamhet. Det kan handla om att inkludera och engagera 65+ som båtförare eller säkerhetspaddlare för barn- och ungdomsträningar, i föreningens styrelsearbete, i föreningens olika arbetsgrupper, skapa delaktighet i föreningens tävlingsorganisation eller starta upp ett processarbete med 65+ för att utveckla föreningen.

Användning av projektstöd

Projektmedlen är fria att använda inom projektet och kan till exempel gå till fika, arvoden, enklare utbildningskostnader, målgruppsträffar eller aktiviteter. Projektmedel får inte användas till läger, individuella kostnader så som medlems- eller träningsavgifter. I projektansökan ska projektets budget gå i linje med projektbeskrivningen.

Bedömning av ansökningar

Tillgängliga medel är begränsade och vid flera ansökningar sker bedömning av projektansökan och sållning. Bedömningen sker utifrån följande kriterier:

  • Projektet ger långsiktiga och hållbara effekter
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv
  • Projektet bidrar till med blandade deltagargrupper

Handläggningen sker utifrån SKF:s rutiner för jäv Powerpoint, 108 kB..

Riktlinjer för ansökan

  • Total summa att söka är max 5 000 kr/förening
  • Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida under våren 2024
  • Etablerad samverkan med föreningens RF-SISU distrikt

Sista ansökningsdag

Föreningar kan söka projektstöden för 65+ fram till och med 30 april.

Kontakt

För frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Danny Hallmén
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
danny.hallmen@kanot.com
073-625 41 98

Johan Nilsson
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2024-01-18

Senast uppdaterad: 2024-02-13

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV