Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Projektstöd Inköp av anpassad utrustning

Det här stödet riktar sig till föreningar som redan har riktad verksamhet för 65+ och har potential att utveckla befintlig verksamhet med inköp av anpassad utrustning. Alternativt föreningar som är beroende av materialinköp för att genomföra en projektsatsning inom "Uppstart".

Inköp av anpassad utrustning

Inköpen ska vara antingen särskilt anpassad för målgruppen 65+, till exempel mer lätt-i-gångna kajaker eller hjälpmedel för tillgänglighet och så vidare. Alternativt vara en del i att utöka befintlig verksamhet, så att fler 65+ får möjlighet att delta, till exempel komplettering av utrustning som behövs i befintlig verksamhet – fler kartfodral, paddlar, flytvästar, kanoter med mera.

Aktivitetsinriktning

Inriktningen på verksamheten som deltagande 65+ är verksam är fri, så länge verksamheten består av paddling och berör motion, träning eller friluftsliv.

Användning av projektstöd

Projektmedlen ska bekosta inköp av utrustning. Medel får inte användas till läger, individuella kostnader så som medlems- eller träningsavgifter. I projektansökan ska projektets budget gå i linje med projektbeskrivningen.

Bedömning av ansökningar

Tillgängliga medel är begränsade och vid flera ansökningar sker bedömning av projektansökningar och sållning. Bedömningen sker utifrån följande kriterier:

  • Projektet ger långsiktiga och hållbara effekter
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv
  • Projektet bidrar till med blandade deltagargrupper

Handläggningen sker utifrån SKF:s rutiner för jäv Powerpoint, 108 kB..

Riktlinjer för ansökan

  • Total summa att söka är max 20 000 kr/förening
  • Föreningen ska ha en fungerande rekryterings- och fortsättningsverksamhet eller påbörjat ett "Uppstarts"-projekt
  • Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida under våren 2024
  • Etablerad samverkan med föreningens RF-SISU distrikt

Sista ansökningsdag

Föreningar kan söka projektstöden för 65+ fram till och med 30 april.

Kontakt

För frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Danny Hallmén
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
danny.hallmen@kanot.com
073-625 41 98

Johan Nilsson
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2024-01-18

Senast uppdaterad: 2024-02-13

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV