Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Projektstöd Uppstart

Det här stödet riktar sig till föreningar som vill starta upp riktad verksamhet för 65+.

Projektstödet är uppbygt på tre delar, att föreningen både arrangerar rekryterings- och fortsättningsverksamhet i samarbete med en relevanta aktörer, samt att föreningen i ansökan gör en framtidsplan för hur målgruppens verksamhet ska leva vidare efter projektet.

Det finns viss frihet att designa upplägget annorlunda än nedan beskrivet, men aktiviteterna som genomförs ska motsvara nedan upplägg.

Del 1 – Rekryteringstillfällen

Kanotförbundet tror på att det behöver ske aktiv inkludering och rekrytering för målgruppen 65+ för att bygga en verksamhet. Projektstödet går dels till att skapa förutsättningar för föreningen att arrangera minst två rekryterings- eller introduktionstillfällen, till exempel "prova-på" eller motsvarande. Föreningen ska bjuda in relevanta aktörer som till exempel pensionärsföreningar, för att säkerställa att målgruppen nås.

Del 2 – Fortsättningsverksamhet

Den andra delen i stödet är kopplad till att ge föreningen förutsättningar att bjuda in nya deltagare från rekryteringstillfällena till minst åtta (8) återkommande ledarledda tillfällen för paddling eller motsvarande.

Del 3 – Framtidsplan

I ansökan ska föreningen göra en framtidsplan för hur målgruppens verksamhet ska leva vidare efter projektets slut.

Aktivitetsinriktning

Inriktningen på verksamheten som deltagande 65+ bjuds in till är fri, så länge verksamheten består av paddling och berör motion, träning eller friluftsliv.

Användning av projektstöd

Projektmedlen är fria att använda inom projektet. Medlen kan t.ex. bekosta ledararvode, kostnader i samband med aktiviteterna, inköp av nödvändig utrustning etcetera. Projektmedel får inte användas till läger, individuella kostnader så som medlems- eller träningsavgifter. I projektansökan ska projektets budget gå i linje med projektbeskrivningen.

Bedömning av ansökningar

Tillgängliga medel är begränsade och vid flera ansökningar sker bedömning av projektansökan och sållning. Bedömningen sker utifrån följande kriterier:

  • Projektet ger långsiktiga och hållbara effekter
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv
  • Projektet bidrar till med blandade deltagargrupper

Handläggningen sker utifrån SKF:s rutiner för jäv Powerpoint, 108 kB..

Riktlinjer för ansökan

  • Total summa att söka är max 20 000 kr/förening
  • Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida under våren 2024
  • Etablerad samverkan med föreningens RF-SISU distrikt
  • Projektet ska innehålla minst 2 st rekryteringstillfällen och minst 8st ledareledda fortsättningstillfällen

Sista ansökningsdag

Föreningar kan söka projektstöden för 65+ fram till och med 30 april.

Kontakt

För frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Danny Hallmén
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
danny.hallmen@kanot.com
073-625 41 98

Johan Nilsson
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2024-01-17

Senast uppdaterad: 2024-02-13

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV