Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Projektstöd Utbildning av aktiva

Det här stödet riktar sig till föreningar som vill ge sina 65+ medlemmar en möjlighet att utveckla sin paddling. Projektstödet är riktat mot aktiva 65+.

Utbildning för personlig utveckling

Projektstödets syftar till att ge aktiva 65+ möjlighet till utveckling. Stödet finansierar utbildningsinsatser riktade mot målgruppen 65+, i er förening. Stödet kan till exempel användas för att anordna en teknikklinik, säkerhetsutbildning, paddelpass-utbildning eller utbildning inom kanotspecifik träning med mera.

Utbildningsinriktning

Inriktningen på utbildningen som deltagande 65+ bjuds in till är fri, så länge utbildningen syftar till att utveckla aktivas paddling och berör motion, träning eller friluftsliv.

Användning av projektstöd

Projektmedlen ska användas till att genomföra utbildningstillfällen riktade mot 65+. Utbildningsinsatserna kan vara tillhandahållna av antingen SKF eller av föreningen. Projektmedel får inte användas till läger, individuella kostnader så som medlems- eller träningsavgifter. I projektansökan ska projektets budget gå i linje med projektbeskrivningen.

Bedömning av ansökningar

Tillgängliga medel är begränsade och vid flera ansökningar sker bedömning av projektansökan och sållning. Bedömningen sker utifrån följande kriterier:

  • Projektet ger långsiktiga och hållbara effekter
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv
  • Projektet bidrar till med blandade deltagargrupper

Handläggningen sker utifrån SKF:s rutiner för jäv Powerpoint, 108 kB..

Riktlinjer för ansökan

  • Total summa att söka är max 6 000 kr/förening
  • Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida under våren 2024
  • Etablerad samverkan med föreningens RF-SISU distrikt

Sista ansökningsdag

Föreningar kan söka projektstöden för 65+ fram till och med 30 april.

Kontakt

För frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Danny Hallmén
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
danny.hallmen@kanot.com
073-625 41 98

Johan Nilsson
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2024-01-18

Senast uppdaterad: 2024-02-13

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV