Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Barn- och ungdomsidrott

Svenska Kanotförbundet följer Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer gällande barn- och ungdomsidrott. Idrottsrörelsens gemensamma mål handlar om att behålla och nå nya barn och unga och om att skapa riktigt bra utvecklingsmiljöer där barn och unga mår bra och utvecklas över tid. I förlängningen kommer det även ge idrottsframgångar.

En riktigt bra barn- eller ungdomsverksamhet är en verksamhet som går i linje med barns särskilda rättigheter och med arbetet för att nå idrottsrörelsens gemensamma mål. Mer om det kan du läsa i Barnkonventionen.

RF:s Riktlinjer barn- och ungdomsidrott

Riktlinjerna som presenterades i mars 2022 är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken, inom barn- och ungdomsidrotten. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till och med 19 år och är ett viktigt stöd i arbetet.

Riktlinjerna har tagits fram i samråd med specialidrottsförbunden (SF) och barnrättsorganisationer (UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris) och utgår från forskning om goda, idrottsliga utvecklingsmiljöer. Riktlinjerna i sin helhet hittar du nedan.

Fem huvudriktlinjer

Riktlinjerna innehåller fem huvudriktlinjer och ett antal konkreta insatser för att utveckla verksamheten. Via länkarna nedan kan du läsa mer om de fem riktlinjerna på RF:s hemsida.

De fem huvudriktlinjerna för barn- och ungdomsidrott är

  1. Trygghet – Skapa trygga och välkomnande miljöer
  2. Delaktighet – Erbjud delaktighet och inflytande
  3. Glädje – Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  4. Allsidighet – Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  5. Hälsa – Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Riktlinje 1 (trygghet) och riktlinje 2 (delaktighet) fungerar som en slags grundplatta för de andra. Riktlinje 3 (glädje) och 4 (allsidighet) tar upp olika aspekter av en positiv idrottsupplevelse och framgångsrik idrottsutveckling. Riktlinje 5 (hälsa) beskriver, som komplement till övriga riktlinjer, vad som är avgörande för att utövaren ska hålla sig frisk, hel och må bra i sitt idrottande över tid.

Vägledning vid bedömning av barns och ungas bästa

Barnrättsperspektivet står även i fokus i stödmaterialet "Vägledning vid bedömning av barns och ungas bästa" som har tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) i nära samarbete med Bris, Friends, Rädda Barnen och UNICEF Sverige.

Materialet är ett stöd för idrottsförbund och föreningar i arbetet med att säkerställa barns och ungas rättigheter i idrottsverksamheten, inte minst när tränare, förtroendevalda och andra ledare tar beslut som på något sätt påverkar barn och unga. Materialet är särskilt anpassat för idrottsrörelsen och ska göra det lättare att göra rätt samt en del i att implementera de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som RF presenterade i mars 2022, se ovan. Ta del av stödmaterialet "Vägledning vid bedömning av barns och ungas bästa" här nedan.

Vill du läsa mer om barn- och ungdomsidrott och vad vi tillsammans kan göra för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor, hittar du mer information på RF:s hemsida här.

Kontakt

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2023-02-15

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV