Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Antidoping

Doping är förbjudet inom all idrott eftersom det är fusk, fysiskt skadligt och skadar idrottens trovärdighet. Svensk kanot, och all form av paddling, ska bidra till bra hälsa och välmående på alla nivåer. Idrott ska alltid vara fri från doping och Svenska Kanotförbundet (SKF) arbetar aktivt med antidoping i syfte att verka för en ren idrott och med Fair Play som en ledstjärna.

I Svenska Kanotförbundets stadgar står det att SKF samt dess distriktsförbund (SDF) och föreningar (IF) aktivt ska verka och arbeta för en dopingfri kanotidrott. Läs mer i SKF:s Antidopingprogram.

En viktig del av arbetet är att nå ut med information och bygga en bred kunskap hos aktiva, tränare och föreningar. På den här sidan kan du läsa kort om vad doping är, vilket ansvar idrottsutövaren och föreningen har samt Antidoping Sveriges roll i antidopingarbetet.

Antidoping Sverige

SKF:s arbete mot doping sker främst i samarbete med Antidoping Sverige och International Canoe Federation (ICF). Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation, det som i världsantidopingkoden benämns som NADO, National Anti Doping Organisation.

De svenska dopingreglerna och stora delar av antidopingarbetet styrs av de globala reglerna, som utarbetats av WADA och samlats i Världsantidopingkoden ”The World Anti-Doping Code”. WADA bildades 1999 och är en stiftelse bestående av världens idrotter och regeringar som har som uppgift att samordna regler och kampen mot doping i alla former.

Mer information kring WADA och Antidoping Sverige återfinns på antidoping.se.
Information om ICF Medical and Anti-Doping hittar du här.

– –

Vad är doping?

Doping är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Inom idrotten är det Världsantidopingbyrån WADA:s dopinglista som definierar vilka metoder och substanser som är förbjudna. Det finns tre kriterier, varav två ska uppfyllas för att en metod eller substans ska föras upp på WADA:s dopinglista. Därutöver finns metoder eller substanser som kan maskera annat bruk av doping vilka också kan föras in på dopinglistan.

  • Potentiellt prestationshöjande.
  • Potentiell hälsorisk för idrottsutövaren.
  • Strider mot idrottens anda – "Spirit of Sports".

Mer om doping och olika former av doping hittar du här – Fakta om doping.

Utöver att testa positivt för en förbjuden substans, så finns ytterligare tio dopingförseelser som kan leda till bestraffning enligt Idrottens Antidopingreglemente. Läs mer om vilka de är – Dopingförseelserna

Varför är doping förbjudet?

Argumenten är många, men kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig.
  • Det är farligt att dopa sig.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig.

– –

Alla har ett ansvar

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av RF:s stadgar och Idrottens Antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

SKF:s Antidopingprogram ska bidra och leda till att kunskaper om dopingregler och attityder mot doping sprids och upprätthålls. Vidare ansvarar SKF för att utbildning och uppdatering i dessa frågor kontinuerligt sker inom verksamheten. Ansvaret att hålla sig uppdaterade ligger på alla individer i verksamheten – aktiva, tränare, ledare samt övriga personer inom idrottsrörelsen. Det övergripande ansvaret ligger på styrelsen. SKF:s Antidopingprogram hittar du i menyn eller här.

Idrottsutövare

Som idrottsutövare har du "strikt ansvar", du är alltid 100% ansvarig för allt som hittas i ditt dopingprov – oavsett hur det har kommit in i din kropp. Det är därför viktigt att du känner till och följer gällande dopingregler. Du måste också alltid ställa upp på dopingkontroll när du blir kallad.

Genom att gå webbutbildningen Ren vinnare tar du ditt ansvar och lär dig vad som gäller. Rekommenderad ålder för att göra utbildningen är från 15 år och för landslagsaktiva samt elever på RIG/NIU är den obligatorisk.

Kosttillskott

Antidoping Sverige och Svenska Kanotförbundet avråder från allt användande av kosttillskott på grund av bristande kontroll av vad som säljs. Det finns risk för doping och hälsa då det säljs kontaminerade och farliga kosttillskott. Läs mer på om kosttillskott på Antidoping Sveriges hemsida.

Dopinglistan och läkemedelssök

Som idrottsutövare är du ansvarig för att en förbjuden substans inte kommer in i din kropp. Ta del av den Röd-gröna listan så du får veta att läkemedlet är dopingklassat eller ej. Här hittar du Röd-gröna listan och WADA:s dopinglista.

Medicinsk dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott. Läs mer om medicinsk dispens på Antidoping Sveriges hemsida.

Vistelserapportering

Vissa idrottsutövare på elitnivå är skyldiga att lämna information om vistelseort med mera, så kallad vistelserapportering så att dopingkontroller kan utföras. Oanmälda dopingkontroller under tränings- och uppbyggnadsperioden är ett av de mest effektiva sätten att avskräcka från att använda dopingmedel och att upptäcka doping. Att sköta sin vistelserapportering, och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll, är därför något av det bästa en elitidrottare kan göra för att bidra i antidopingarbetet.

Föreningar

Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Därför bör föreningen informera sina medlemmar och idrottsutövare om vad som gäller. Med hjälp av Vaccinera klubben mot doping kan föreningen se till att ledare och idrottsutövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap. Vaccinationen bör genomföras i alla föreningar för att visa att svensk kanot tar ett gemensamt ansvar och avstånd från all form av doping. Vaccinationen gäller i tre år.

Om ni vill få hjälp av en processledare genom själva vaccinationen, eller boka in en föreläsning om doping, så hjälper gärna ert RF-SISU-distrikt till.

Dopingtips

Har du sett eller hört något misstänksamt?
dopingtips.se kan vem som helst anonymt tipsa Antidoping Sverige om misstänkt doping och samtidigt bidra till en ren idrott.

– –

Kontakt

Vill du veta mer om Svenska Kanotförbundets arbete kring antidoping är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anders Karlsson
anders.karlsson@kanot.com
070-655 62 05

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet vänligen kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-14

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV