Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden är Svenska Kanotförbundets instans för disciplinära ärenden. Det är SKF:s stadgar Pdf, 415 kB. som är kanotförbundets övergripande dokument som avgör hur verksamheten ska bedrivas. Vidare är RF:s stadgar är bindande för Svenska Kanotförbundet och de omfattar både förening och enskild medlem samt funktionärer och personer som biträder idrottsutövare eller idrottsorganisation. De båda dokumenten är ett stöd när disciplinära åtgärder av någon anledning aktualiseras.

Disciplinnämndens uppdrag

Disciplinnämndens uppdrag regleras av SKF:s stadgar 6 kapitlet. Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt enligt RF:s stadgar 14 Kapitel där detaljer om vilka förseelser som är bestraffningsbara kan läsas i 2§ Förseelser.

Dopingsärenden handläggs av Dopingkommissionen. Disciplinnämnden handlägger inte de ärenden som handlar om tävlingsbestraffningar enligt SKF:s tävlingsregler.

Påföljd

Påföljderna är tillrättavisning, böter och avstängning, de regleras i 3§. När det gäller böter har SKF satt ett halvt prisbasbelopp som tak. Avstängning upp till och med en månad kan kombineras med böter.

Disciplinnämndens beslut får, inom två veckor från den dag beslutet har meddelats, överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).

Anmälan av ärende

Rutinerna för hur ett en disciplinanmälan sker och hur ett disciplinärende sedan hanteras finns att ta del av här Pdf, 593 kB..

Beslutade fall

Här läggs "avpersonifierade" beslut ut för att utgöra en praxissamling, med andra ord vilken beslutad påföljd ett utrett ärende har resulterat i.

Ordförande och ledamöter

Sedan årsmötet 2019 väljs Disicplinnämndens ordförande och ledamöter av förbundsmötet. Följande personer ingår i nämnden.

Ordförande

Daniel Hemselius

Nämndsledamot

Alva Johansen

Nämndsledamot

Eva-Li Saarväli

Nämndsledamot

Mats Hansson

Kontakt

Har du frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-14

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV