Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Trygg och inkluderande idrott

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter ett aktivt arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det kräver också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet.

Svenska Kanotförbundet arbetar för att svensk kanot ska var en trygg och inkluderade idrott. Inom SKF råder, precis som inom hela idrottsrörelsen, till exempel nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i alla former.

Riksidrottsförbundets kunskapswebb

Rikidrottsförbundet har tagit fram stöd och utbildningsmaterial kring arbetet med att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö. För att nå dit behöver vi alla arbeta aktivt. Oavsett om du är ledare, tränare, aktiv, tillhör ett förbund eller förening är din medverkan viktig. På RF:s hemsida hittar du samlad kunskap, verktyg och metoder för att stötta dig och din förening i arbetet med att skapa en trygg och inkluderande idrott.

RF:s övergripande sida kring trygg och inkluderande idrott hittar du här.

Ta gärna hjälp av RF-SISU i det distrikt där föreningen finns – ni kan få olika typer av stöd i arbetet. Hitta ditt RF-SISU distrikt här.

Skapa trygga och inkluderande miljöer

RF:s kunskapswebb kring att skapa trygga och inkluderande miljöer består av två delar och ger vägledning i hur en förening kan ta sig an det förebyggande trygghetsarbetet. Den ena delen handlar om hur man jobbar med kultur och beteenden och den andra om att skapa struktur och rutiner för trygga och inkluderande miljöer.

Läs mer om "Skapa trygga och inkluderande miljöer" här.

Kultur och beteenden

När ert förbund eller er förening ska börja arbeta med kultur och beteenden kan det vara svårt att veta var det är bra att börja – och vilka ingredienser som behöver ingå. Därför har RF tagit fram en modell som kan hjälpa er att komma igång.

Modellen "Fem steg mot en jämställd och inkluderande idrott" hittar du här.

Struktur och rutiner

När ni som förbund eller förening ska påbörja arbetet med strukturer och rutiner för trygghet, kan det vara svårt att veta var ni bör börja och vad som behöver ingå. Som stöd i arbetet finns därför en modell att följa, som presenterar arbetet i fyra steg.

Modellen "Vägledning i det förebyggande trygghetsarbetet" hittar du här.

Vad kan du göra?

Om du eller någon annan utsätts för någon form av mobbning, trakasserier, hot, våld, eller övergrepp, det vill säga bryter mot RF:s värdegrund, finns hjälp och handfasta råd att få här.

Kontakt

Om du har några funderingar kring trygg idrott eller vill prata om något som du upplevt är du alltid välkommen att kontakt oss.

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-14

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

FÖLJ OSS
Facebook
Instagram
Nyhetsbrev