Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Vid oro eller Om något händer

Det kan vara svårt att veta vart man kan vända sig eller vad man ska göra om någon drabbas av alla former av mobbning, trakasserier, hot, våld eller övergrepp. Svenska Kanotförbundet rekommenderar att alltid försöka lösa problem och konflikter som uppstår med dialog. Om det däremot finns oro för ett barn eller ungdom far illa, eller om du misstänker brott, ska du alltid söka stöd.

Stöd vid otrygg idrottsmiljö

Nedan kan du se en illustration som visar vart du ska vända dig för att få stöd om du upplever en otrygg idrottsmiljö inom svensk kanot.Kontaktuppgifter vid behov av stöd och hjälp

Här nedan har vi listat kontaktuppgifter till oss och andra organisationer som du kan vända dig till om du upplever att idrottsmiljön känns otrygg. Illustrationen och kontaktuppgifterna finns som pdf här Pdf, 79 kB..

Svenska Kanotförbundet

Frågor kring trygg idrott eller om du vill prata om något som du upplevt. Om du är orolig för någonting inom din förening ska du i första hand kontakta föreningens styrelse.

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Idrottsombudsmannen

Stöttar och ger råd när idrottens värdegrund bryts – läs mer här.
idrottsombudsmannen@rf.se
08-627 40 10

Visselblåsartjänsten

En möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten – läs mer här.

BRIS – stödlinje för barn

Hit kan du vända dig för att få prata med någon om sådant som är jobbigt. Du kan chatta, ringa eller mejla – dygnet runt. BRIS erbjuder stöd till alla som är under 18 år – mer information hittar du här.
Ring 116 111

BRIS – stödlinje för idrottsledare

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam – mer information hittar du här.
Ring 077-44 000 42

SOS Alarm 112

Vid akut fara för liv eller egendom, alltså vid akuta nödsituationer när du snabbt behöver hjälp.
Ring 112

Polisen 114 14

För rådgivning kring vad som är ett brott eller hur en situation ska hanteras. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Här kan du även anmäla brott som inte är av akut karaktär.
Ring 114 14

Socialtjänsten

Kontakta socialtjänsten vid oro för barn och ungdomar. Som ledare i en ideell förening omfattas du inte av anmälningsskyddslagen, men alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn eller ungdom far illa till socialtjänsten.

Vid osäkerhet kring situationen eller hur personen ska gå tillväga är rekommendationen att föreningen utser en person som ansvarar för anmälningar till socialtjänsten som medlemmarna kan vända sig till. Många kommuner har också tips för rutiner kring hur en ideell förening ska gå till väga om ett barn eller ungdom misstänks fara illa.

Kontaktuppgifter till socialtjänsten för rådfrågan eller anmälan finner du på din kommuns hemsida.


Publicerad: 2023-03-24

Senast uppdaterad: 2023-03-24

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV